Tähtvere valla Aasta Ema 2013 - Kaire Jõgi


Kaire Jõgi koos kahe noorema poja Uku ja Ikoga.
Kaire Jõgi koos kahe noorema poja Uku ja Ikoga.Valla Elu

Kaire Jõgi on abielus ning väga hea ema kolmele väga tublile poisile: Andres, Uku ja Iko.

Kaire on õppinud Tartu Ülikoolis bioloo­giat ja töötab Tartu Kutsehariduskeskuses bioloogia- ja terviseõpetuse õpetajana. Lisaks põhitööle osaleb Kaire aktiivselt oma kooli bioloogia ainesektsiooni töös, täidab klassijuhataja ülesandeid ja käib Tartu Kutsehariduskeskuse õpetajate lau­lukooris.

Pere vanimad lapsed Andres ja Uku on väga tublid õppetöös ning näidanud häid tulemusi maakondlikel ja vabariiklikel olümpiaadidel matemaatikas. Andres samuti ka bioloogias. Noorim laps Iko lõpetas kevadel lasteaia.

Kaire on väga mitmekülgne inimene - lisaks laulmisele meeldib talle tegele­da tervisespordiga (jalgrattasõit, jooga, kepikõnd, matkamine), teha käsitööd, küpsetada, lugeda raamatuid, vaadata väärtfilme, tegeleda aiatöödega ja kodu­kujundusega. Talle meeldib pühendada aega oma lastele - meisterdada koos las­tega ja mängida perega lauamänge.

Pere on Tähtvere vallas elanud 12 aas­tat. Nende aastate jooksul on Kaire silma jäänud aktiivse ja osavõtliku vallakodani­kuna. Ta on laulnud Ilmatsalu huvikes­kuse naisansamblis. Igal aastal osaleb ta koos lastega Tähtvere valla jooksu-, mat­ka- ja kepikõnnisarjas „Ole terve", valla vastlapäevadel, jalgrattamatkadel ning ka valla kultuurisündmustel. Kaire on olnud ka Ilmatsalu lasteaia hoolekogu liige.

Vallal on tavaks kinkida Aasta Emale lapi­tekk, millede valmistajaks on alati olnud oma valla käsitöömeister Minni Linnus.

Palju õnne, Kaire! Sa oled heaks eesku­juks kõikidele valla emadele.