Tallinna-Narva maantee läheb Sillamäel tunnelisse

 (20)
Sillamäe, Viivikonna
Narva maanteeFoto: Ester Vaitmaa

Maanteeamet alustab tänavu Tallinna-Narva maantee Sillamäe linna läbiva lõigu rekonstrueerimist, mille käigus ehitatakse liiklusohtliku raudteeristmiku alt läbi umbes kilomeetri pikkune tunnel.

Kaks aastat tagasi valminud maakonnaplaneeringu teemaplaneeringus nähti ette, et raskeveokid ja transiitliiklus koos kaasneva müra ja heitgaasidega viiakse linnast välja. Et tuleb ehitada ümbersõidutee − esialgu kaherealine, millele hiljem lisatakse veel kaks rada − ning raudtee kohale viadukt. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi seisukohta, et uuenev Tallinna-Narva maantee peaks jätkuvalt senises asukohas ehk siis läbi linna kulgema, pareeriti väitega, et see lahendus lõikaks linna pooleks.

Sillamäe linnavolikogu algatas linna läbiva maantee detailplaneeringu (seda pole tänini kinnitatud), mis pidi lahendama mitme ristmiku, sealhulgas maantee ja sadama raudtee ristumiskoha probleemid.

Aasta tagasi otsis maanteeamet riigihankega sellesama raudteeristmiku kahetasandiliseks ehitamise tehnilist lahendust. Lahenduseks osutus tunneli variant.

Loe edasi Põhjarannikust.