Tartu hakkab rekonstrueerima uut gümnaasiumihoonet


Tartu hakkab rekonstrueerima uut gümnaasiumihoonet
Tartu linnavalitsusFoto: Martina Niin

Tartu linnavalitsus väljastas ehitusloa Nooruse tn 9 õppehoone rekonstrueerimiseks ja laiendamiseks.

„Noorus õppehoone on üks Tartu linna selle aasta suurematest investeeringutest. Uues hoones saavad endale tänapäevased õppetingimused Tamme gümnaasium ja täiskasvanute gümnaasium, kes lõpuks saab endale päris oma ruumid,“ kommenteeris abilinnapea Kajar Lember.

Laiendamise käigus ehitatakse hoonele juurde kolmekorruseline fuajee osa koos administratsiooni- ja klassiruumide ning uue suure auditooriumiga, samuti ventilatsioonikambrid ja uued majandusruumid. Rekonstrueerimise käigus vahetatakse välja aknad-uksed, lisatakse sissekäikudele varikatused, muudetakse ruumide planeeringut ja rekonstrueeritakse kõik hoonesisesed tehnovõrgud ning välisfassaad.

Lisaks õppehoonele väljastati ehitusload ka Nooruse 9 krundile kolme varikatusega jalgrattaparkla ja kahe palliplatsi ehitamiseks.

Välja on kuulutatud riigihange Nooruse 9 õppehoone rekonstrueerija leidmiseks, ehitus algab tänavu suvel ning koolid alustavad uues hoones õppetööd 2015. aasta 1. septembril.

Nooruse 9 õppehoone projekteerimine ning rekonstrueerimine on osa projektist "Tartu Tamme Gümnaasiumi rajamine Nooruse tn 9 kinnistule", mida kaasrahastavad Euroopa Regionaalarengu Fond ning Haridus- ja Teadusministeerium.