Teave eesti rahvarõivaste kohta koondub veebi


Teave eesti rahvarõivaste kohta koondub veebi
Delfi

Kultuuriminister Rein Lang kinnitas ministeeriumi ja Rahvakultuuri Keskuse koostöös valminud programmi „Eesti rahvarõivas", mille pikaajalisem eesmärk on teha veebis kättesaadavaks kõigi Eesti kihelkondade rahvarõivad nii fotode kui ka kirjelduste kujul. Programm aitab kaasa rahvarõivaste valmistamise traditsiooni kui vaimse kultuuripärandi väärtustamisele ja säilimisele.

„Paljud inimesed soovivad teha endale paikkonna rahvarõivaid, kuid informatsiooni autentsete rahvarõivaste kohta ei ole kerge leida. Selline olukord ongi tinginud vajaduse luua veebiandmekogu, mis tutvustaks muuseumiesemete ja -kirjelduste põhjal ja vanu käsitöötraditsioone järgides valmistatud rahvarõivaid," tõdes Kultuuriministeeriumi rahvakultuurinõunik Eino Pedanik.

Rahvarõivaste valmistamise ja kandmise kohta tehtud uuringute põhjal koondatakse veebi põhjalik info nii naiste, meeste kui ka laste suviste ja talviste rahvariiete, jalanõude ja aksessuaaride kohta. Iga komplekti illustreerivad kvaliteetsed fotod, erialaasjatundjate loodud kirjeldused, joonised, mustrid ja allikad. Samuti leiab portaalist rahvarõivaste valmistamise õpetused, koolitusinfo ja palju muud. Programmi lõppeesmärk on jõuda 108 Eesti kihelkonna rahvarõiva fotografeerimise ja kirjeldamiseni veebis ning näidiskomplektide valmistamiseni.

Veebiportaali haldaja MTÜ Rahvarõivas alustas koostöös Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liiduga eesti rahvarõivaste veebiportaali loomist 2008. aastal.  Praeguse seisuga on veebilehele üles pandud 2008/2009 aasta projekti raames valminud ükskikud komplektid ning alustatud on 2011. aasta projekti käigus pildistatud rahvarõivakomplektide lisamisega.

Programmi „Eesti rahvarõivas" koordineerimise ja täitmise eest vastutab Rahvakultuuri Keskus, kes hindab iga programmiperioodi lõpus programmi tulemuslikkust. Programmi partnerid on MTÜ Rahvarõivas, Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia, Eesti Rahva Muuseum, Eesti Rahvakunsti- ja Käsitöö Liit, Rahvakultuuri Keskus ja rahvarõivameistrite esindajad.

2012.-2016. aastaks kinnitatud programm aitab kaasa eesti rahvarõivaste valmistamise ja kandmise traditsiooni kui vaimse kultuuripärandi väärtustamisele, hoidmisele ja tutvustamisele. Kultuuriministeerium toetab sel aastal programmi „Eesti rahvarõivas" 32 904 euroga.

Eesti Rahvarõivaste veebiportaal asub aadressil: www.rahvaroivad.folkart.ee


Programmi „Eesti rahvarõivas" saab lugeda SIIT