Tormas kogub tuure konflikt kooli ja lasteaia ühendamise pärast: mõned volikogu liikmed peatasid protestiks volitused

 (5)
Tormas kogub tuure konflikt kooli ja lasteaia ühendamise pärast: mõned volikogu liikmed peatasid protestiks volitused
C.R. Jacobsoni nimeline Torma põhikoolFoto: Facebook

Viis Torma vallavolikogus opositsioonis olevat valimisliidu Meie koduvald Torma saadikut on peatanud protestiks esinduskogu otsuste vastu kolmeks kuuks oma volitused. Vooremaale teadaolevalt loobuvad ka asendusliikmed volikogu töös osalemisest.

Oma volituste peatamise põhjuseks peavad rahvasaadikud vallavolikogu jätkusuutmatut tegevust valla haridusprobleemide lahendamisel. Torma vallavolikogu liikme volitused tänavu 31. juulini peatanud kohaliku põllumajandusosaühingu juhi Ahto Vili hinnangul ei arvesta esinduskogu poolt vastu võetavad otsused kohalike elanike huve ja on vallale nii majanduslikult kui ka rahaliselt kahjulikud. Jutt käib vallavõimu soovist ühendada Carl Robert Jakobsoni nimelise Torma Põhikooli ja lasteaia “Linnutaja” juhtimine.

Oma volitused peatanud valimisliidu Meie koduvald Torma liige Tiiu Lindsalu ütles, et volikogu liikmetele esitatud eelnõu Torma kooli ja lasteaia ühtse juhtimise alla viimise kohta saadeti vallavolikogu liikmetele neli päeva enne eelmise vallavolikogu istungit. “Juurde ei olnud lisatud ühtegi alusdokumenti, mille alusel oleks pidanud eelnõu koostatud olema. Puudusid mõlema haridusasutuse hoolekogu arvamused, lastevanemate arvamus tehtavast ümberkorraldusest (seadusest tulenevalt on lapsevanematel õigus saada teavet haridusasutuse töökorralduse kohta), puudus Torma kooli õpilasomavalitsuse arvamus, ei olnud lisatud personali ettepanekuid ega isegi mitte volikogu hariduskomisjoni protokolli. Viimane dokument oleks pidanud kokkuvõtlikult selgitama, kas ümberkorraldamine on õigustatud ja vajalik või mitte,” märkis Lindsalu.

Torma vallavanem Triin Pärsim selgitas, et reform puudutab kogu Torma valda, ka Sadala kooli ja lasteaiarühma. Vallavanema sõnul jääb haridusasutuste juhtimine ajale jalgu, õpilaste arv väheneb ka Torma vallas. “Jõgeva linn hakkab ehitama suurt uhket põhikooli, me peame hoidma oma haridusasutusi väga heal tasemel, et lapsevanemad ei hakkaks tegema valikuid moodsa kooli kasuks. Õppevahendite soetamiseks ja remondi tegemiseks on vaja raha. Oleme raha kokkuhoiukohti kaalunud, personali igal pool vähendanud, on jäänud ainult juhtimise ümberkorraldamine,” lisas ta. Ahto Vili sõnul õpib Jõgeva põhikoolis praegu 12 Torma vallast pärit õpilast, viies aastas oma koduvallast välja ligikaudu 58 000 eurot. “See ei ole kokkuhoid, ” tunnistas ta.

Loe edasi Vooremaast.