Uued teeninduspiirkonnad võimaldavad lapsele lähimat lasteaeda


Uued teeninduspiirkonnad võimaldavad lapsele lähimat lasteaeda
Foto: Karin Kaljuläte

Vallavolikogu kinnitas märtsi korralisel istungil koolieelsetele lasteasutustele uued teeninduspiirkonnad ja nüüdsest on Rae vallas neli teeninduspiirkonda.

„Uute teeninduspiirkondade loomise põhimõte lähtus sellest, et iga aleviku ja selle ümbruskonna lapsed saaks teenindatud oma kodule kõige lähemas lasteaias", ütles abivallavanem Jaan Alver.

"Kui varem oli vallas kaks lasteaedade teeninduspiirkonda- Vaida alevik ja kõik teised asumid, siis tulenevalt väga kiirest rahvastikukasvust Rae vallas ja seda eriti Peetri piirkonnas, jaotati lasteaiad suuremate asumite vahel nii, et lasteaed ei jääks lapse kodust väga kaugele", selgitas abivallavanem Jaan Alver.

Abivallavanem lisas, et juba 2013. aasta alguses avatud Lagedi 80-kohalisele lasteaiale määrati uus teeninduspiirkond, mis tagas Lagedi aleviku ja selle ümbruskonna lastele võimaluse lasteaias käia oma kodulähedases lasteaias.

"Nüüdsest määrati ka Peetri ja Assaku alevikele ja nende lähiümbrusele omaette teeninduspiirkond, mida jäävad teenindama senine Assaku lasteaed 128 kohaga ja Peetri lasteaed senise 120 koha ja sügisel lisanduva 240 kohaga - kokku 360 kohaga", rääkis abivallavanem, kes lisas, et uus teeninduspiirkondade jaotus hoiab kokku vanemate aega ja raha, sest enam ei pea viima Peetris elav lapsevanem oma last Jüri lasteaeda.

Jüri alevikus tegutsevad 3 lasteaeda moodustavad valla neljanda piirkonna, mis teenindab samuti Jüri lähiümbruse asumeid.

Vaidas asuva lasteaia teeninduspiirkond jääb muutmata kujul eraldiseisvaks edasi. Lasteaiakohtade loomine on praegusel hetkel valla üks olulisemaid prioriteete. Käesoleval aastal lisandub valda 320 uut lasteaiakohta. Järgmisel aastal ehitatakse Peetri alevikku, uus 180-kohaline lasteaed.
______________________________
Teeninduspiirkonnad

I teeninduspiirkond. Lasteaed Taaramäe, lasteaed Tõruke ja lasteaed Õie teeninduspiirkonnaks on: Aaviku küla, Jüri alevik, Karla küla, Kurna küla, Lehmja küla, Limu küla, Pajupea küla, Pildiküla küla, Seli küla ja Vaskjala küla.

II teeninduspiirkond. Lasteaed Pillerpall teeninduspiirkonnaks on: Aruvalla küla, Kautjala küla, Patika küla, Salu küla, Suuresta küla, Suursoo küla, Urvaste küla, Vaida alevik, Vaidasoo küla ja Veskitaguse küla.

III teeninduspiirkond. Lagedi lasteaia teeninduspiirkonnaks on: Kadaka küla, Kopli küla, Lagedi alevik, Soodevahe küla, Tuulevälja küla, Veneküla küla ja Ülejõe küla.

IV teeninduspiirkond. Peetri Lasteaed-Põhikooli ja lasteaed Assaku teeninduspiirkond alljärgnevalt: Assaku alevik, Järveküla küla, Peetri alevik ja Rae küla.