Vaikiva ajastu vari Saaremaal

 (24)
Eesti Päevalehe väljavõtted aastast 1939
K. Päts 1939. aastalFoto: Eesti Päevaleht (1939)

12. märtsil 1934 toimusid murrangulised sündmused Eesti Vabariigi sisepoliitilises elus. Samal päeval andis Lääne-Saare prefekt telefonogrammi Saaremaa politseile korraldusega vahi alla võtta vabadussõjalaste liitude ja osakondade juhatuse liikmed ja nende aktiivsed kõnemehed.

Huvitava asjaoluna oli telefonogrammis märgitud, et “üleliigsetest vahistamistest tuleks hoiduda, kuid vajaduse korral mitte arvestada ei seltskondlikku staatuse, ameti ega muuga”. 13. märtsil suleti Saaremaal Eesti vabadussõjalaste liidu osakonnad, maakonnakomitee ja ajaleht, mitmed aktiivsed vabadussõjalased vahistati. Kohtu- ja siseministeeriumi korraldusel tühistati vabadussõjalaste volitused linnade, alevite ja valdade volikogudes.

Märkimisväärselt muutus elu Kuressaare linnas. Nimelt kaotasid siin oma saadikuvolitused linnapea asetäitja Oskar Viilip ning linnavolinikud Mihail Kalm ja Eduard Sepp. Nende asemele ei valitud ega määratud kedagi ning nii jäi Kuressaare volikogu edaspidi 12-liikmeliseks.

Loe edasi Saarte Häälest.