Vaivara vald jõudis vaevalt ühe lubjakivimaardlast huvitatud firma kohtu abil tõrjuda, kui juba oli platsis uus

 (4)
KUNDA TSEMENDIMUUSEUM
LubjakiviFoto: Arno Mikkor

Vaivara vald jõudis vaevalt ühe Arumäe lubjakivimaardlat uurida tahtnud firma kohtu abil tõrjuda, kui juba oli platsis uus “kosilane”, kellega kohtuvaidlus alles käib.

OÜ Viru Mäebüroo hakkas Vaivara vallas Arumäe külas lasuva lubjakivimaardla uurimise vastu huvi tundma juba neli aastat tagasi. Vallavalitsus, kellelt uuringuluba menetlenud keskkonnaamet arvamust küsis, ei pidanud seda otstarbekaks, viidates lähikonnas tegutsevatele lubjakivikarjääridele ning võimalikele keskkonnamõjudele nõrgalt kaitstud põhjaveega alal.

Kaks aastat hiljem küsis menetlust jätkanud keskkonnaamet uuesti valla arvamust ning sai siis vastuseks juba pika ja põhjaliku selgituse, miks vald endiselt uuringutega päri ei ole.

Viru Mäebüroo ei pidanud neid põhjendusi piisavaks ja vaidlustas valla eitava seisukoha kohtus.

“Viru Mäebürooga on meil nüüd kohtuvaidlus lõppenud sisulises osas rauges vaidlus juba jaanuaris teise astme kohtu otsusega. Aga Arumäe lubjakivimaardla uurimisega asjad veel päris selged ei ole,” ütles Vaivara abivallavanem Mati Männisalu.

Nimelt arutas vallavalitsus tänavu kevadel taas üht selle maardla uurimise taotlust, sedapuhku osaühingult Pukk ja Pojad.

Vallavalitsus võttis uuringute kohta taas eitava seisukoha.

Loe edasi Põhjarannikust.