Väljapressija lasi lubatust rohkem metsa maha võtta

 (24)
RAIELANK
RAIELANKFoto: Ingmar Muusikus

Elvis Kavak (26) korraldas 2011. aasta 3. kuni 7. aprillini Saaremaal asuval kinnistul metsateatise alusel lageraiet. Määrates kaardi ning GPS-seadme abil kinnistu piire ning näidates neid looduses ette harvesteri operaatorile, ei olnud Kavak piisavalt tähelepanelik. Selle tulemusena osutas ta raiutava alana kõrvalasuvale kinnistule, kus lageraie ei olnud lubatud. Nii juhtus, et eraldisel raiuti 1,421 hektari suurune puistu rinnaspindala alammäärast 10,6 ruutmeetrit hektari kohta väiksemaks.

Kohus tunnistas Kavaku süüdi puude ja põõsaste ebaseaduslikus raiumises ning karistas teda kuuekuulise vangistusega. Kuna kuritegu oli toime pandud enne eelmist kohtuotsust, mis tehti 2011. aastal, luges kohus nüüd mõistetud karistuse raskema kuriteo eest mõistetud karistusega kaetuks.

Tartu maakohus tunnistas 2011. aasta 27. oktoobril Elvis Kavaku süüdi avaliku korra raskes rikkumises ja väljapressimises ning karistas teda nelja aasta pikkuse vangistusega.

Loe pikemalt Meie Maast.