Valla eelarvest on võimalik taotleda järgmisi toetusi ja hüvitisi:


1. toimetulekutoetus – toimetulekupiir pere 1. liikme kohta on 76,70 eurot kuus, igale järgnevale liikmele 61,36 eurot kuus;

2. küttehinna hüvitis;

3. hambaraviteenuse hüvitis – 32 eurot aastas;

4. ravimi, prillijm hüvitis mittetöötavatele vanadusja töövõimetuspensionäridele – 39 kuni 109 eurot aastas;

5. invatarvete hüvitis puudega lastele ning mittetöötavatele vanadusja töövõimetuspensionäridele – 52 eurot aastas;

6. laste prillide või läätsede hüvitis – 52 eurot aastas;

7. toetus represseeritutele – 64 eurot aastas;

8. ravimihüvitis puudega lastele – 39 kuni 96 eurot aastas;

9. toetus puudega inimesele – makstakse sügava või raske puude korral 20 kuni 32 eurot kuus;

10. toetus üliõpilastele – 90 eurot I, II ja IV kvartalis;

11. toetus kutseõppeasutuste õpilastele – 32 kuni 45 eurot kuus;

12. sõidupiletite hüvitis (sõit huvikooli ja gümnaasiumi) – piletite esitamisel;

13. huvikoolide osalustasu hüvitis – hüvitatakse 75% osalustasust kuludokumentide esitamisel;

14. lasteaialaste toiduraha hüvitamine – hüvitatakse väljaspool valda lasteaias käivate laste vanematele kuludokumentide esitamisel;

15. gümnaasiumiõpilaste koolilõuna maksumuse hüvitamine – kuludokumentide esitamisel;

16. lapsehoiutoetus – lapsehoiuteenuse kulude hüvitamine kuludokumentide esitamisel.

 

Makstakse ka sünni, matuse, kooli, sünnipäevaja jõulutoetust.