Valmis Esna vallamaja projekt


Valmis Esna vana vallamaja rekonstrueerimisprojekt, mis sai rahastustoe LEADERist läbi Järva Arengu Partnerite taotlusvooru.

16. novembril esitles MTÜ Karessen koos arhitektibüroo RTG Arhitektid esindaja Katrin Tombergiga vastvalminud ehitusprojekti Kareda Vallavolikogu liikmetele ja huvilistele. Projekti maksumuseks kujunes 153 000 krooni.

Kaheksast köitest koosneva projekti põhiosa koosneb arhitektuursest, konstruktiivsest, veevarustuse, ventilatsiooni-ja elektriosast. Tehtud on topogeodeetiline mõõdistus, haljastusprojekt ja eelarve, teostatud vajalikud kontrollarvutused ja tuletõrjekooskõlastus.

Esimesele vallamajale omataoliste hulgast Järvamaal jääb algne välisilme. Hoonele taastame kivikatuse, vahetame aknaraamid. Vaid õuepoolsesse katusesse ehitame väikese lisavintskapi. Kompromisslahendusena ajaloolastega säilitame hoone põhiplaani, kusjuures restaureerimisele eksponaatidena lähevad nii kartserid kui ka kapptualett.

Maja hakkavad kütma kolm ahju esimesel korrusel, hiljem keskküte.