Varstu vallas avatakse mälestusmärk eesti soost pühakutele


Varstu vallas avatakse mälestusmärk eesti soost pühakutele
Mõniste kirikWikimedia commons

Theodor Petai ja ta abikaasa Anna Petai kanoniseeriti mõlemad 2012. aastal Konstantinoopoli sinodi poolt pühaks märtriks. Nende mälestuse jäädvustamiseks avatakse 17. septembril Võrumaal Varstus Eesti Apostliku Õigeusu Mõniste-Ritsiku kiriku juures mälestuskivi. Avamisel osaleb ka Tallinna ja kogu Eesti ülipühitsetud metropoliit Stefanus.

Tseremoonia algab kell 11:00 teenistusega kirikus. Teenivad ülempreester Andreas Põld, Kaitseliidu peakaplan Aleksander Sarapik ja preester Justinus Kivilo. Mälestuskivi avamine toimub kell 12:30. Tseremoonial osaleb ka Kaitseliidu Võru maleva auvahtkond ja maleva liikmed.

Theodor Petai oli mitme Apostliku Õigeusu kooli õpetaja-köster ja ka koolijuht Võrumaal. Põhitöö kõrvalt juhatas ta Vastse-Roosa postiagentuuri 1939. aastast kuni Eesti okupeerimiseni Nõukogude Liidu poolt. Samuti töötas õpetajana ta abikaasa Anna.

Theodor Petai ühiskondlik tegevus oli sõjaeelses Eestis märkimisväärselt aktiivne. Ta oli Kaitseliidu Varstu valla malevkonna pealik. Kodukandi kultuuriellu andis ta suure panuse - asutas Vastse-Roosa raamatukogu, kohaliku laulukoori ja osales ka laulupidudel. Lisaks juhatas Theodor Petai Noorkotkaste orkestrit ja näiteringi, oli Eesti Kirjanduse Seltsi liige. Tegevust jätkus mujalegi.

Seotud lood:

Sarnaselt väga paljudele sõjaeelse Eesti Wabariigi aktiivsete kodanikele arreteeriti Theodor ja Anna Petai 14. juunil 1941. aastal ja küüditati Siberisse. Theodor Petai mõisteti 1942. aastal surma ja hukati 20. aprillil Sosva vangilaagris. Ta hauakoht on teadmata. Anna Petai suri 1948. aastal Tomski oblasti Bogatõrjovka külas ja maeti sealsele külakalmistule.

Mälestuskivi paigaldamiseks vajalik rahasumma saadi annetustest, ka Varstu vald toetas rahaliselt mälestusmägi püstitamist.