Viljandi hariduskonverentsil kõneldakse valikuvabadusest ja mitmekesisusest hariduses


Viljandi hariduskonverentsil kõneldakse valikuvabadusest ja mitmekesisusest hariduses
Pilt on illustreerivFoto: Ilmar Saabas

Laupäeval, 17. märtsil toimub Viljandis hariduskonverents „Valikuvabadus - hariduse loomulik osa!", kus võtavad sõna hariduselu mitmekesisuse loojad. Konverents võtab kokku Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühenduse projekti „Waldrofkool on haridussüsteemi loomulik osa".

Konverents valikuvabadustest hariduses tõstab esile inimese, kes õpib ja õpetab. Praktikud jagavad oma mõtteid väärtustest ja vabadustest, mille poole püüelda, samuti kogemusi nende rakendamisel koolielus ja ühiskonnas laiemalt.

Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Kalle Küttis toob oma ettekandes „Kuhu tüürib Eesti hariduslaev?" välja selle, millised on Eesti koolid ja õpetajad olnud ning millised on nad tulevikus. Tartu ülikooli praktilise filosoofia professor, filosoofia ja semiootika instituudi ning eetikakeskuse juhataja Margit Sutrop teeb konverentsil ettekande väärtuskasvatusest. Jätkub väitlus teemal „Kas hariduses on valikuvabadus?", mida juhib Tartu Waldorfgümnaasiumi vilistlane Inga Jaagus.

Konverentsi teine pool puudutab aga konkreetseid näiteid koolidest nii Eestis kui Norras, mille võtab kokku Eesti waldorfkoolide vilistlaste uuringu tutvustus. Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) rahastas Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühenduse projekti „Waldorfkool on haridussüsteemi loomulik osa", mille raames korraldasid kõik Eestis tegutsevad waldorfkoolid ühiselt mitmeid tegevusi waldorfmaastiku uurimiseks, valdkonnasisese infoliikumise tõhustamiseks ja waldorfpedagoogika laiemaks tutvustamiseks.

Waldorfharidust kirjeldatakse kui hetkel suurimat ülemaailmset sõltumatute koolide liikumist. Maailmas on 65 riigis ligikaudu 1000 waldorfkooli ning 2000 koolieelse hariduse asutust. Ligi 100-aastase traditsiooniga waldorfpedagoogikat viljeletakse Eestis juba 22 aastat. Kaks vanimat waldorfkooli on Johannese Kool ja Lasteaed Rosmal ning Tartu Waldorfgümnaasium. Kõik waldorfkoolid on loodud lastevanemate initsiatiivil ja tegutsevad kodanikualgatuse korras, tagades valikuvabaduse Eesti haridusmaastikul.

Eestis tegutseb seitse waldorfkooli ja üheksa waldorflasteaeda, mitmel pool Eestis kaaluvad aktiivsed vanemad uusi algatusi. Eesti Vabade Waldorfkoolide ja -lasteaedade Ühendusse kuuluvates waldorflasteaedades on 363 last ja koolides 487 õpilast. Waldorfkoolide lõpetajaid on kokku 552.