Võru linn tunnustas aktiivseid inimesi ja asutusi


Võru linn tunnustas aktiivseid inimesi ja asutusi
Esireas vasakult: Jüri Kaver, Tõnu Anton, Meelis Munski, Inge Ojala-Pihlaja, Maia Anderson, Peeter Laurson, Erki Saarman. Teises reas vasakult: Heiki Kelp, Mati Ojandu, Aigar Pindmaa, Vahur Sikaste, Indrek Hirsnik, Raul Sõmer. Foto: Jüri KuuskVõru Linna Leht

Võru linnapea Jüri Kaveri ja volikogu esimehe Erki Saarmani Eesti Vabariigi 94. aastapäeva tähistamise kontsertaktusel kuulutati välja Võru linna möödunud aasta silmapaistvaim tegu, tunnustati silma paistnud inimesi ja ettevõtteid ning anti kätte esimesed linnapea vapimärgid.

LIINA TEGO 2011 - Kubija rannaala väljaarendamine

Linlaste seas Võru Linna Lehe ja linnavalitsuse veebilehe vahendusel tehtud küsitlus näitas, et silmapaistvaimaks teoks peetakse Kubija rannaala väljaarendamist.

Kubija järve ümbruse korrastamisele on lähiaastatel suurt rõhku pandud: välja on vahetatud väikevormid, on raiutud võsa, niidetud veetaimestikku, toodud juurde liiva ja ehitatud tualett.

2011. aastal sai suplushooaega alustada värske väljanägemisega rannaalal. Tehti ära suur töö - täies ulatuses vahetati välja suplusakvatooriumi laudis.

Kubija järve rand on nüüd terviklikult välja arendatud. Projekt lõpeb sel kevadel. Kaldaalale paigaldatakse veel infostendid, mis tutvustavad vee elukeskkonda, Kubija järve kui Natura 2000 hoiuala. Rannaalale luuakse väike järve teemapark, mille üheks osaks on juba suplusakvatooriumi laudisele freesitud järvede kontuurid mõõtkavalises proportsioonis.

Projekt sai teoks Keskkonnainvesteeringute Keskuse toel. Täname KIK-i Võrumaa projektijuhti Reet Utsut!

KULTUURI- JA HARIDUSASUTUS 2011 - Võru kultuurimaja Kannel

8. novembril 2011 möödus 130 aastat Võru laulu- ja mänguseltsi Kannel asutamisest. Võru kultuurimaja Kannel on jätkanud Kandle seltsi alustatud tegevust ja hoidnud elavana Võru linna vaimseid väärtusi. Kannel on pidevas arengus. Kandle majas tegutsevad Võru linnateater, kino ja linnagalerii.

Tähtsal kohal on harrastustegevus - linnakodanike kaasatuse seisukohalt üks olulisemaid valdkondi. Kandle kooride, tantsurühmade, võimlemisklubi ja puhkpilliorkestri töös osaleb ligi 500 inimest, kes tänapäevaselt väljendudes tegelevad selles majas vabahariduse ja elukestva õppega.

Kandle seltsi juubeliaasta tähtsündmusteks olid linnateatrite päevad, tantsulavastus „Suvehaljas tantsusamm", kontserdisari „Hilaro juubeldab", Võru kultuuritegelasi tutvustav näitus ja suur juubelikontsert.

ETTEVÕTE 2011 - Valio Võru juustutehas

Valio Eesti Võru juustutehas annab tööd ligi 130 inimesele, olles nii Võru linna üheks suuremaks tööandjaks. Ühe kuu toodangumaht on keskmiselt 700 tonni. Populaarsemad juustud on juba 30 aastat tootmises olnud Valio Atleet, kõva laabijuust Valio Forte ja Pekingi olümpiamängudel pakutud Eesti esimesed Gouda juustud.

Toodangust ligi 90% müüakse Eestist väljapool. Sellega on Võru juustutehas üks Eesti suuremaid juustu eksportijaid, kelle tooteid leiab Itaaliast, Venemaalt, Soomest, Lätist ja Leedust ning alates 2011. aastast ka Ameerikast. Juustu hakati Võrus tootma juba 1968. aastal. Nii on Võru juustutehas üks oma ala väärikamaid Eestis, kuuludes aastast 2000 õigustatult Euroopa Liidu tunnustatud juustutootjate hulka.

MITTETULUNDUSÜHING 2011 - MTÜ Päästearmee Eestis Võru korpus

2011. aasta aprillis tähistas oma viiendat sünnipäeva kristlik heategevusasutus - Päästearmee Võru korpus. Selle rahvusvahelise organisatsiooni peaeesmärgiks on aidata inimesi. Võru koguduse ruumides Lembitu tänavas leiab abivajaja hingekosutust, saab sooja toitu, tunnetab hoolitsust ja tuge. Oluline on, et keegi ei jääks oma muredega üksi. Tähtis on ka lastega suurperede toetamine, neile viiakse toiduabi ja riideid.

Korraldatud on mitmesuguseid heategevuslikke üritusi. Inimeste südametesse jõudis „Inglipuu" projekt, mille kaudu täitusid paljude laste jõulusoovid.

UUS TULIJA 2011 - OÜ Luha AV

Võrus Koreli tänavas aastaid tühjana seisnud hoone äratati 2011. aastal taas ellu. Majas seadis end sisse näpse ehk nii-öelda ühe ampsu pitsasid, pirukaid ja lihapalle tootev ettevõte - osaühing Luha AV. Eesti kapitalil põhinev ettevõte Luha AV toodab tervislikku kiirtoitu.

Tooted on valmistatud kvaliteetsest toorainest, need on madala soola-, rasva-, ja Eainete sisaldusega, jälgitud on inimese päevast süsivesikute, valkude ja rasvade vajadust.

Näpsi sortimendis on 20 toodet. Ettevõte pakub tööd 25 inimesele.

KULTUURITEGELANE 2011 - Peeter Laurson

Peeter Laurson juhtis Võrumaa kultuurielu üle 20 aasta. Peeter on kultuuri valdkonna arvamusliider, kelle seisukohad on kaalutletud ja väljaütlemised argumenteeritud.

Inimesena on ta abivalmis, meeldiv suhtleja. Ta tunneb Võrumaa kultuurimaastiku kõiki künkaid ja tasandikke. Peetri panuseks Võru linna kultuuriellu on Võru folkloorifestivali idee algatamine ja elluviimine.

Rahvatantsule keskendunud festival on saanud kindla vormi ja asjaliku sisu. Folkloorifestival on Võru kultuurisuve tähtsündmus, mis toob linna neljaks juulipäevaks liikumist, melu, tantsu, laulu ja muusikat.

Peeter Laurson on olnud kõigi senise 17 Võru folkloorifestivali peakorraldaja.

SPORDITEGELANE 2011 - Mati Ojandu

Mati Ojandu on spordimees ja sportlik mees, kes on aastakümneid andnud panuse Võru spordielu korraldamisse ja edendamisse. Ta on Võru spordiseltsi Kalev esimees ning olnud pikka aega seotud Võru spordikooliga.

Matil on suur kogemus võistluste korraldamises. Ta on ümber Tamula järve jooksu ja Munamäe-Võru maastikujooksu peakorraldaja. Mati on aidanud organiseerida spordikooli võistlusi, ta on ka mitme rahvusvahelise võistluse organisaator.

Mati hoiab kohusetundlikult ja professionaalselt korras mitut spordirajatist. Seisab hea selle eest, et Kubija suusarajad oleks parimas korras ning info radade seisukorra kohta oleks internetis alati kättesaadav.

TERVISHOIU- JA SOTSIAALTÖÖTAJA 2011 - Helje Trolla

Osaühingu Võru Arst meditsiiniõde Helje Trolla on juba üle 30 aasta hoolitsenud linnaelanike tervise ja heaolu eest.

Tihti võib Heljet kohata linna ja maakonna terviseüritustel vererõhku mõõtmas või esmaabi andmas. Protseduuride toas oma igapäevast tööd tehes on Helje paljudele Võru linna inimestele ka omamoodi usaldusisik, kellega saab sõb-ralikult kõigist muredest rääkida. Ta on inimene, kes oskab ja tahab kuulata. Tema tähelepanelikkus ei ole silma jäänud ainult perearstikeskuse klientidele. Helje on inimene, kellelt ka kolleegid käivad nõu ja abi saamas.

ETTEVÕTJA 2011 - Raul Sõmer

Raul Sõmer on noor Võru mees, kes lõi 2011. aastal puutetundlikke tehnoloogiaid arendava ettevõtte Surface Labs International. Tartu teaduspargis kontorit pidava Võru tehnoloogiafirma missioon on panustada Eesti IT-sektori ning teaduse arengusse. Möödunud aastal esitles Raul avalikkusele puutetundlikku baariletti, millel oleval ekraanil saab menüüd lehitseda, menüüs pakutavast pilte ja videoid vaadata ning sealsamas sõrmepuudutusega tellimuse esitada. Raul Sõmeri loodud ettevõte on esimene omalaadne Baltikumis.

AASTA NOOR 2011 - Indrek Hirsnik

Võru linna noortekogu tulihingeline „vedur", üks looja ja arenguvisiooni kujundaja Indrek Hirsnik on tegelnud noortele oluliste küsimustega ja teinud nende hääle kuuldavaks laiemalt. Indrek leiab, et noortekogu on vaja ennekõike noortele endile, et osaleda aktiivse kodanikuna ühiskondlikus elus. Arvamusliider Indrek on teotahteline kutsehariduskeskuse tudeng, seltsielu eestvedaja tantsurühmas Hopser, noortekogu ja noortekeskuse koostöö tugevdaja ja aktiivne vabatahtlik, kes on silma paistnud paljude noorteürituste energilise organiseerijana (Kesköökoss, sõpruslinnade spordimängud, ettevõtlusnädal, hobide päev). Indrek osaleb ka Eesti Õpilasesinduste Liidu töös.
______________________________________

Sel aastal anti kätte ka esimesed linnapea vapimärgid.

Vapimärgi said:
Inge Parv
- oma tööd suure pühendumusega teinud staažikas õpetaja.
Enno Raag
- aastakümneid Võru spordielu rikastanud hinnatud judotreener.
Maia Anderson
- Võru linnavalitsuse kõige staažikam ja omavalitsuse arengusse suure panuse andnud ametnik.
Tõnu Anton
- Võru linnavolikogu kõige staažikam liige, kes on pidanud neli korda volikogu esimehe ametit.
Meelis Munski
- Võru linnavolikogu liige ning tunnustatud ettevõtja.