Endisele elektriliinile kasvab mets


Endisele elektriliinile kasvab mets

Täpselt kolm aastat tagasi võttis Eesti Energia Elektrilevi minu metsamaalt maha kaks keskpinge elektriliini ja suuremas mahus ka kõrval riigimetsa läbivaid liine. Betoonpostid ja muu sodi koristati enamvähem ära ja viidi minema.


Juba aasta hiljem istutasin ühele osale liinialusest natuke talgutel üle jäänud kuusetaimi. Mujal hakkas kasvama lepavõsa, aga vähesel määral ka kuuski-kaski.

Sügisel tallasin istutatud kuuskede ümber kõrge rohu maha ja lõikasin võsa ära. Praegu oli aega kogu kunagine 300 m pikkune liinialune võsalõikajaga üle käia. Ühest otsast vaadates näeb hooldatud koridor nüüd välja nagu pildilt paistab.

Kahel pool endist liinitrassi kasvab keskealine mets ning tänu sellele hakkab vaba maa tasapisi metsastuma. Nagu ütlesin, sai lepa- ja pajuvõsa maha võetud ning vähehaaval tärkab trassile looduslikke kuuski ja kaski juurde. On suur kergendus, kui pole enam vaja riigifirmaga maid jagada ega karta, et mõni võõras liinihooldaja põlvekõrguselt puid maha lõikama tuleb.