Kas Eestis on vaid üks mets?


Kas Eestis on vaid üks mets?
Foto: Leili Mihkelson

Küsiksin teisiti: kas koostöö riigimetsa majandajate (RMK) ja erametsaomanike vahel on võimalik, millised on erinevused ning mis on ühine?