Keerdkuusk ja põdrasammal


Keerdkuusk ja põdrasammal

Märkasin seda kuuske eelmise nädala lõpus Labidakivi kõrval. Pärast sihvakate lehiste imetlemist jäi kogemata silma, et vägeva rändrahnu kõrval kasvaval suurel kuusel on teistmoodi tüvi kui kuusel tavaliselt. Seal olid spiraalina keerduvad tüvepaksendid.


Ülejäänud metsarahvas oli kaugemale edasi liikunud ning hiljem ei tulnud enam meelde pärida, kas selle kuuse kohta ka midagi rääkida oleks.

Paigas, kus asub RMK puhkeplats ning vääriselupaigana vanad vaigutusmännid, mis ka põlengu on üle elanud, on imeline metsaloodus. Künkanõlvadel valendab laikudena põdrasammal, kuhu tahaks end pikali visata ja läbi männivõrade taevas ujuvaid pilvi vaatama jääda.

Eelolevaks laupäevaks kutsub RMK rahvast metsa puid üle lugema. Tõotab põnev käik tulla, sest juhendajaks on metsakorraldaja. Retked toimuvad eraldi mitmes maakonnas ja osa võtta võivad nii metsaomanikud kui lihtsalt metsahuvilised. Alati on kasulik teada, kuidas metsa hinnatakse, puude vanust, kõrgust ja jämedust mõõdetakse ning puistu inventeerimisandmed saadakse, mille tulemusena maaomanikule metsade majandamise kava vormistatakse. Tavaliselt, kui taksaator metsa inventeerima tuleb, ei ole sobilik teda töötamise ajal segada. Nüüd aga on soovijail võimalus metsakorraldaja kõrval see protsess ka ise läbi teha.