Leili metsalood | Metsarahu


Leili metsalood | Metsarahu
Foto: Leili Mihkelson

Kevad on kätte jõudnud. See võiks olla rahuaeg metsas. Linnud saabuvad lõunamaalt ja sätivad pesi. Mõned paigalinnud, nagu rongad, kakud või merikotkad juba hauvadki pesas mune.

Riigimetsas kuulutati alates 15.aprillist välja kahekuuline raierahu, et võimaldada lindudel rahus pesitseda ja metsloomadel poegida. See aga ei tähenda, et selles vahemikus üldse metsi ei raiuta. Arvatakse, et männikud on linnuvaesemad ja seal võiks aastaringselt puid langetada küll.

Erametsades kevadise raierahu üleskutset pole tehtud ning otsuse, kas raiuda või mitte, teeb omanik ise. Mina olen seisukohal, et laseks metsal kevadel ja suvel rahus olla. Puude langetamise aeg on läbi, mahlad liiguvad ja palgi kvaliteet pole samuti selline nagu külmal ajal jaanuaris-veebruaris. Vaadake mõnd mahlast uputatud kevadist kasekändu …

Kõhklusi tekitavad veel noorendike hooldustööd (võsalõikus) lindude pesitsusajal. Just võsastunud noores metsas pesitsevad paljud põõsalinnud, kes on mai alguseks rändelt saabunud.

Aprilli lõpus ja mais võiksid ka võsasaed vaikida ja inimesed metsa istutama minna. Tänavu peaks maapind õige varsti puutaimede mulda pistmiseks valmis saama. Pärast istutusaega aga võiksid metsamehed suvepuhkuse välja võtta.

Käisin paar päeva tagasi ühes kodukohast kaugemas metsade vahelises kohas, kus ennegi linnuvaatlusi olen teinud ja riigimetsas ringi kolanud. Vahepeal on seal raiet tehtud.

Seotud lood:

Lageraielank, mis pildilt paistab, jääb alla ühe hektari ja sellist suhteliselt väikest lageala ei olegi valus vaadata. Metsa keskmine vanus polnud seal küll kuigi kõrge, kuid servaalal kasvanud haabade osakaal võimaldas pildil oleva eraldise lageraiesse panna. Üldmulje silma ei riiva.

Samas lähedal männikus on ka harvendusraiet tehtud. Mändide kõrgus on seal 17 meetrit, vanust 50 aasta kanti. Jõuavad veel mitu aastakümmet kosuda.

Need langid polnud seal ainsad, mõnel teiselgi eraldistel on raiutud. Oluline aga on, et raiuti ja puiduvirnad veeti ära külmal ajal. Nii jäi põlluäärne tee suhteliselt heasse seisu ja kevadel on selles metsas rahu ja vaikus.