Õige küttepuu peab kuiv olema


Õige küttepuu peab kuiv olema

Minu küttepuuriidad said kuivama eelmise aasta lõpus, mõni nädal enne jõule. Oli üsna erandlik ja suhteliselt kuiv november, kui langetasime ja vedasime. Tavaliselt teen küttepuid ikka talvel ja kevadeks saavad lõhutud halud riita kuivama. Seekord tegime varem. Lepahalud või okaspuu jätan aastaks välja kuivama ja viin kuuri järgmisel kevadsuvel, enne, kui ööd kasteseks muutuvad ja õhuniiskus suve teises pooles suureneb.

Kui juhtub küttepuude hulka kaske või haaba, siis need tahavad kauem kuivada. Oluline on ka langetamise aeg – lehed langenud ja puu puhkeseisundis. Haava kuivatamiseks oleks hea hoida halgusid kaks kevadet ja kaks suve väljas riidas, siis on suur niiskus välja läinud ja võib kuuri laduda. Mulle haab meeldib, halud lõhnavad magusalt ja nendega kütmine pidavat teadjate sõnul ahjud korras hoidma.

Tänu lagedas kohas seisvatele riitadele ning ilusatele ilmadele kuivavad halud silmnähtavalt. Seekord mul kodus terveks eelolevaks talveks vana tagavara enam pole, seega tuleb suve jooksul osa riitadest kuuri toimetada.

Et riitadele tuul ja päike ligi pääseksid ja halud paremini kuivaksid, niitsin neil ümbertringi rohu maha. Kasutasin selleks kiviladumise vaheaegasid. Iga põllult korjatud kivikoorma kogumiseks kulub umbes poolteist tundi, mis laseb koorma ootamise aega muuks vajalikuks ära kasutada.

Küttepuu peab kuiv olema, enne kui sellega pliiti või ahju kütma hakatakse. Visisevaid halud tahmavad lõõre ja korstnat ega anna sooja. Kel oma mets olemas, ei tohiks lubada enda kohta lausumist, nagu poleks kingsepal kinga ega rätsepal riiet.