Väikemetsaomanike seas tehtud värske uuring näitab metsadebati reaalset mõju


Metsaomanike seas läbi viidud küsitlusest selgus, et nad on valdavalt teinud oma metsas hooldusraied (71%) ning märgatavalt vähem uuendusraied (46%).
Metsaomanike seas läbi viidud küsitlusest selgus, et nad on valdavalt teinud oma metsas hooldusraied (71%) ning märgatavalt vähem uuendusraied (46%).Mari Kartau

Metsaomanikele valmistavad muret metsade ebamõistlik majandamine, liiga suured raiemahud ja metsade vähenemine.

Tellijana saad lugeda ka neid artikleid:
Metsakonverents 2019