Möödunud jahiaastal kütiti 60 hunti

 (8)
Möödunud jahiaastal kütiti 60 hunti
Hundi jäljed lumel.Foto: Ilmar Saabas

Jahimehed küttisid möödunud jahihooajal Eestis kokku 60 hunti ja lisaks 7 isendit hooajaväliselt.

Keskkonnaameti määratud küttimismahust (65 isendit) jäi küttimata 5 hunti jahiks ebasoodsate ilmastikuolude tõttu. Kui aga arvestada, et erilubade alusel kütiti 7 hunti, siis võib küttimismahu pidada täidetuks. Keskkonnaameti väljastatud erilubade alusel kütiti Läänemaal kaks ja Pärnumaal neli hunti ning Saaremaal üks hunt.

Saare, Võru, Põhja- ja Lõuna-Läänemaa ohjamisaladel jäi küttimismaht täitmata. Saare ohjamisalal kahe isendi ja ülejäänutel ühe isendi võrra.

Enim (12 isendit) kütiti Pärnumaal, 10 isendit Raplamaal ja 9 isendit Järvamaal. Hiiu ja Viljandi-Valga ning Tartu-Jõgeva ohjamisalale ühtegi küttimisluba ei antud ega väljastatud erilubasid.

Keskkonnaamet muutis möödunud jahihooajal hundijahi piirkondi ning kehtestati ohjamisalapõhine süsteem. Küttimismaht kehtestati kahes jaos: esimese osa ohjamispiirkonnale tervikuna ning teine ohjamisala siseselt konkreetsetele ohjamisaladele.

Hundijaht oli suunatud eelkõige rohkete kiskjakahjustustega piirkondadesse, et vähendada kahjusid loomakasvatajatele.

Huntide arvukuse ohjamisel lähtutakse eesmärgist säilitada Mandri-Eestis keskmiselt 20 hundipesakonna olemasolu, mis võiks jaguneda võimalikult ühtlaselt hundile sobilike elupaikade vahel.

Hundi nagu ka teiste suurkiskjate küttimismahud määratakse riiklikus suurkiskjate komisjonis. Hundijahihooaeg kestab septembri algusest veebruari lõpuni.

Metsakonverents 2019