ETK peab saama liikmekeskseks


ETK peab saama liikmekeskseks
Jaan Leetsaar---

Kutsun kõiki Eesti Tarbijateühistu Keskühistu omanikke — tarbijate ühistuid avaldama umbusaldust ETK kontserni juhtkonnale, kes on oma usaldusväärsuse minetanud.

Sain Maalehest oma imestuseks teada, et minust on saanud enese teadmata, vastu tahtmist ETK klient. Seni olin liikmekaardi omanikuna ikka lootnud, et ETK tõstab kunagi õigele kohale ka enda tegelikud omanikud-liikmed. Minusuguseid pettasaanuid on üle 80 000.

Praegu aga on kaudselt teada antud, et kõik ETK kontserni kuuluvate tarbijate ühistute liikmed on madaldatud tavalisteks omandiõigusteta klientideks. Protsess käivitati juba mõni aeg tagasi, kui likvideeriti liikmetele boonuste maksmise süsteem ja hakati välja andma ETK kliendilehte, mille nurgalt oli kadunud ETK liikmekaardi kujutis.

Kõik Säästukaardi soetanud inimesed võiksid sellelt vaadata, kes neist omab liikme-omaniku staatust ja kes on klient. Liikme-omaniku kaardi paremal nurgal on vertikaalse kujuga rööpkülik, kus on ruudu sees S-täht ja alla on kirjutatud “säästu KONTO”.

Arusaamatu uus ettevõte

Kaardi allservas on konkreetse ühistu nimi, mille liikmete registris te olete. Välimuselt on ETK kliendikaart umbes samasugune, kuid ilma säästukonto märgita ja viiteta konkreetsele ühistule.

Miks oli ETK-l vaja finantsteenuste elluviimiseks asutada uus ettevõte ETK Finants AS koos Cofi ASiga? Kes ja kui suures ulatuses on selle ettevõtte omanikud? Miks mind kui ETK kontserni kuuluva liikmesühistu liiget sellest ei informeeritud?

Ma ei ole andnud kellelegi volitusi ETK Finants ASi moodustamiseks. Samas teadsin kogu aeg, et minu liikmekaart hakkab peagi täitma ka säästukonto hoidmise ning krediitkaardi rolli. ETK-siseselt oli kavas moodustada hoiu-laenuühistu, mis oleks võinud kasvada ETK Pangaks.

ETK kodulehelt loeme, et Priit Põldojast ja Jan Andersoost koosnev Cofi AS omab ETK Finants ASis 46,3% ja ETK osalus on 53,7%. Nii läheb ligi pool teenitavast kasumist kahele mehele. Kas selline ETK klientidelt ja liikmetelt kasseeritav kasumi kogumine on tarbijate ühistute liikmete poolt vaadates eetiline?

Muret teeb ka ETK süsteemi pidev allakäik ning jaekaubanduse turuosa kiire vähenemine. Meie tarbijate ühistud ei ole oma turuosa suurendamiseks ja käibe kasvatamiseks kasutanud kaugeltki mitte kõiki võimalusi.

Kaubakäivet püütakse suurendada samade võtetega, mida kasutavad ETK süsteemi konkurentidest äriettevõtete kaubandusketid. See on aga sisutu ja üksteist tappev konkurents, mis ei pruugi aidata.

Pidev allakäik

On selge, et liikmetest soovitakse lahti saada ja meelitatakse maksimaalselt kliente — klientidest säästukaardi omanikke on 221 400 ja liikmetest säästukaardi omanikke vaid 84 000. Miks ei ole ETK püüdnudki luua oma liikmete-omanike kaasamiseks ja motiveerimiseks näiteks Soomega sarnast süsteemi?

Tarbijate ühistutes ja ka ETKs tuleks kiiresti taastada liikmete-omanike kontroll ja vastutus toimuva üle. Kõik liikmed-omanikud peaksid kevadistel tarbijate ühistute üldkoosolekutel nõudma juhtkondadelt eelmainitud küsimustes aru.

Ühistute juhtkondadel tuleks aga omalt poolt võtta kohustusi oma liikmete ees, et üheskoos ära kasutada need võimalused, mis teistel, mitteühistulistel kaubanduskettidel puuduvad.