ILOPANGO | Seaduse usku rahvas


Relvastatud kokkupõrked eestlaste ja teiste ristisõjas osalenud poolte vahel lõppesid enamasti lepingute sõlmimisega. Õigusteadlase Jüri Uluotsa sõnul sõlmiti võrdsete rahulepinguid, vasalliks hakkamise lepinguid ja nõrgema poole alistumislepinguid.

Tellijana saad lugeda ka neid artikleid: