Pärimusteater tõstatab seto kogukonnas olulisi teemasid

 (1)
Taarka Pärimusteater
Setomaal Obinitsas tõi Taarka Pärimusteater välja uue sotsiaalkriitilise lavastuse „Leelo otsib setot“.Foto: Andres Ots

Setomaal Obinitsas tõi Taarka Pärimusteater välja uue sotsiaalkriitilise lavastuse „Leelo otsib setot“.

Lavastuse peateemadeks on 1920-ndate seto lauluemade ning kaasaegsete noorte seto naiste igapäevaelu ja seisund ühiskonnas, samuti läbi elutunnetuse otsingute esiletulev naiseksolemise valu ja ilu. Tüki lavastas on Anne Türnpu, etenduse korraldajad ja näitlejad on valdavalt seto juurtega noored naised.

Üheks lavastuses püstitatud küsimuseks on, kuidas säilitada kultuuritunnetust ja sidet juurtega linnakeskkonnas. Võimalusi kodupaika tagasi tulla jääb ju järjest väiksemaks.

Taarka Pärimusteatri noored naised ise on leidnud võimaluse kooli ja töö kõrvalt Tartus panustada oma aega ja energiat seto kogukonnale oluliste teemadega lavastuste väljatoomisele. Nende eelmine lavastus „Kuidas müüa setot?“ käsitles Setomaa tänaseid probleeme ning sai kogukonnas elava vastukaja osaliseks.

Tuumikgrupi poolt on eesmärgiks võetud ka Setomaa noorte teatrialane koolitamine ning eneseväljendusvõimaluste pakkumine, sidudes seda seto kultuuri õppega. Värska Gümnaasiumis juhendavad nad juba draamaõppe huviringi ning hetkel valmistatakse ette uue õppeaasta koolivaheaegadel toimuvaid teatrilaagreid kohalikele noortele.