Tõrutalgulised loodavad uue hiie sündi

 (1)
Tõrutalgulised loodavad uue hiie sündi
Foto: Heiki Maiberg

Pühapäeval Kunda hiies sündinu on ajaloolise tähendusega. Inimesed tulid, palusid Maavalla Koja vanema Ahto Kaasiku eesvõttel andestust aastate jooksul hiiele tehtud kurja eest, võtsid Eesti eri paikadest kaasa toodud tõrud ning poetasid need Hiiemäele ootusega, et kunagi siin taas hiis võiks kohada.

Kundasse tuldi väga erinevaist paigust. Ahto Kaasik on ise sünnilt virulane, aga töötab nüüd Tartu Ülikoolis, rahvaluule uurija Õie Sarv on nüüd ka Setomaa ülemsootska, sõjaväelane, kultuuritegelane ja  maausuline Kalle Eller esindas Võrumaad, Theodor Pooli fondi juht  Jaan Kits Valgamaad, Kunstiakadeemia õppejõud Elo Liiv Tallinna  kõrval ka Saaremaad.

Kunda Hiiemägi on üks Virumaa võimsamatest pühapaikadest.

Enam kui kilomeetripikkusel kõrgendikul asuvaid kivikalmeid hakati rajama juba vähemalt 2500 aastat tagasi.

Surnute põletamist ja matmist hiiemäele mäletab ka rahvapärimus.

Hiiemäel on toimunud maausulised palvused ja seal on end ravimas käidud.

Ilmselt 18. või 19. sajandil hävitas Kunda mõis hiiemetsa ja hakkas  pühapaika põllumajanduslikult kasutama.

Nõukogude ajal hävis viiendik Hiiemäest kruusa kaevandamisel.

Praegu on pühapaiga looduslik taimekooslus taastumas, alates tänasest  võib seal loota ka uute tammede sirgumist.

Ernesaks