Reisid Euroopasse? Võta kaasa Euroopa ravikindlustuskaart!

 (1)
Reisid Euroopasse? Võta kaasa Euroopa ravikindlustuskaart!
Euroopa ravikindlustuskaardiga reisid muretumalt – kaardi ettenäitamisel saab kohalikega võrdsetel tingimustel vajalikku arstiabi terves Euroopa Liidus ning Liechtensteinis, Norras, Islandil ja Šveitsis. Foto: Shutterstock

Euroopa Liidus on lihtne reisida. Õnnetuste ja ootamatute tervisemurede eest ei ole aga keegi kaitstud. Euroopa ravikindlustuskaart aitab õnnetuse korral vähendada kulutusi arstiabile.

Euroopa ravikindlustuskaart kehtib ainult juhul, kui inimesel on Eestis samal ajal kehtiv ravikindlustus. Kaardi ettenäitamisel saab kohalikega võrdsetel tingimustel vajalikku arstiabi Euroopa Liidus ning Liechtensteinis, Norras, Islandil ja Šveitsis.

Vajalik arstiabi tähendab neis riikides viibimise ajal ootamatult tekkinud terviserikke ravimist. See võib olla näiteks kõrge palavik, kõhuvalu, infarkt või õnnetuse tagajärjel tekkinud vigastus. Lisaks on veel üksikud teenused, mida loetakse vajalikuks arstiabiks. Need on hapnik- ja dialüüsravi ning keemia-ravi. Nende raviliikide puhul tuleb enne teise riiki minekut mõne sealse haiglaga kokku leppida, et seal saaks vajalikku ravi patsiendile sobival ajal.

Miks on reisides vaja ka erakindlustust? Eeskätt sellepärast, et vajalik arstiabi ei ole tasuta. Inimesel tuleb maksta visiiditasu ja voodipäevatasu asukohamaa hindade järgi. Haigekassa ei maksa neid tasusid ega riikidevahelist sõidukulu.

Euroopa ravikindlustuskaardi alusel saab arstiabi sealse riigi ravikindlustusega seotud raviasutustes, mitte erakliinikutes. Kaart ei kata erahaiglas tekkinud kulutusi. Need kulud võivad aga ulatuda kümnetesse tuhandetesse eurodesse. Seetõttu soovitame enne reisile minekut alati vormistada ka erakindlustuse. Sõltuvalt kindlustusleppest katab erakindlustus üldjuhul ka need kulud, mida haigekassa ei kata.

Erakindlustus tuleb kindlasti hankida ka Euroopa Liidu riikidest väljapoole reisides. Seal Euroopa ravikindlustuskaart ei kehti ning patsient peab ilma erakindlustuseta kõik ravikulud ise tasuma.

Jäta meelde!
  • Euroopa ravikindlustuskaart on tasuta. Seda saab tellida aadressilt www.eesti.ee.
  • Kaart saadetakse soovi korral inimesele koju.
  • Euroopa ravikindlustuskaart kehtib ainult koos isikut tõendava dokumendiga.
  • Euroopa ravikindlustuskaarti ei tohi kasutada, kui ravikindlustus on Eestis lõppenud. Kui kaarti kasutada kehtiva ravikindlustuseta, võib hiljem patsiendilt nõuda esialgu hüvitatud summa tagasimaksmist.
  • Iga liikmesriik väljastab Euroopa ravikindlustuskaardi oma riigikeeles. Eestis väljastatavatel kaartidel on info eesti keeles.
  • Eesti Haigekassa katab välisriigis saadud ravi meditsiinilised kulud. Patsiendi enda kanda jäävad visiidi- ja omaosalustasud ning sõidukulud.
  • Enne reisi tasub vormistada reisikindlustus, seda ka Euroopa Liidus reisides.
  • Välisriigist helistades on haigekassa infonumber +372 669 6630. Lisainfo ravivõimaluste kohta ning taotlusvormid on aadressil www.haigekassa.ee/kontaktpunkt.