Ahto Kaasik on Hiie sõber, hiiesõbralik on ka MTÜ Animäe Kaitseks


kaasik
Ahto KaasikFoto: erakogu

SA Hiite Maja tunnustas laupäeval hiiesõbralike tegude tegijaid, aasta hiie sõbra tiitli pälvis Ahto Kaasik, hiiesõbralikuks hinnati ka Tõdva naabruses asuva Animäe-nimelise pühapaiga kaitsjad.

Hiite Maja sihtasutus tunnustas täna Tartus Eesti Rahva Muuseumis toimunud Hiie väe tunnustamise sündmusel kokku kümmet eraisikut, kodanikuühendust, loomingulist kollektiivi ja asutust, kes on lõppeva aasta jooksul silma paistnud hiiesõbralike tegudega.

Tunnustamist leidnud tegude hulgas on hiiepaiga ja püha allika kaitsmine, hiieretkede korraldamine, ristipuude kaardi koostamine, pühapaikade kaardistamine ja tutvustamine, hiie mõjus kujutamine mängufilmis, hiiteteemaline teatrietendus ja hiiekoolide algatus.

Hiie sõbra aunimi anti Ahto Kaasikule pikaajalise töö eest looduslike pühapaikade väärtuse toomisel meie rahva teadvusse, teenete eest pühapaikade hoidmisel ja kaitsmisel ning esimese maarahva hiiekultuuri tutvustava teose "Põlised pühapaigad" eest.

SA Hiite Maja nõukogu esimees Madis Arukask ütles, et hiiesõbralike tegude tunnustamisega soovitakse edendada pühapaikade väärtustamist ning hoidmist Eestile omasel loodus- ja kultuurimaastikul.

Hiie väe sündmuse korraldasid SA Hiite Maja, Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda ning Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskus.

Möödunud suvel kirjutas Maaleht, et Tõdva Animägi, mida kohalikud peavad muistseks pühaks hiiepaigaks, kipub ettevõtjaile parkla rajamisel jalgu jääma. Nimelt sooviti mägi tasaseks lükata ja sinna rasketehnika seisuplats rajada.

Seotud lood:

Toona algatas MTÜ Animäe Kaitseks protsessi, mille tulemusena muinsuskaitseameti ekspertkomisjon tegigi pärast kohapeal läbiviidud uurimistööd muinsuskaitse nõukogule ettepaneku algatada tegevused paiga riikliku kaitse alla võtmiseks.

SÜNDMUS: Hiiesõbralikud teod 2016

• MTÜ Animäe Kaitseks – Harjumaal Saku vallas Tõdva külas asuva Animäe hiiepaiga kaitsmine.
• Marek Laimets – looduslikke pühapaiku ja nendega seotud pärandit tutvustavate rännakute korraldamine.
• Helen Kooviste ja Audevälja Arenduskeskus – Harju maakonna Padise valla Audevälja Ohu allika hoidmine.
• Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse turismiarenduskeskus – pühapaikade tutvustamine inglise keeles.
• Maa-ameti geoinfosüsteemide büroo – ristipuude veebikaardi valmistamine.
• Kammerkoor Flora – Harjumaa pühapaikade kontsertretke korraldamine.
• Pärnu Nukuteater – hiiepärimust tutvustava etenduse “Pärnad pühad hiielised” lavastamine.
• Tallinna Gaia kool – hiiekoolide liikumise taastamine.
• Veiko Õunpuu ja filmiühistu – mängufilmis „Roukli“ hiiepaiga mõjus kujutamine.
• Ülo Ormus – Türi ja Väätsa valla pühapaikade kaardistamine ning tutvustamine.
Allikas: SA Hiite Maja

KES ON KES: Hiie sõber Ahto Kaasik

* Sündinud 30. märtsil 1969.

* Tartu Ülikooli looduslike pühapaikade keskuse juhataja, oli Maavalla Koja vanem aastatel 2005–2014.

* On sõna ja teoga kaitsnud ning hoidnud mitmeid hiisi: Tammealuse (Samma), Maardu jm.

* Konsulteerib hiitesse puutuvas nii eraisikuid kui asutusi.

* On olnud vedav jõud riikliku ajalooliste looduslike pühapaikade arengukava loomisel ja täideviimisel (2008–2012), korraldades selle raames koolitusi, sh riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikele.

* Iseseisvalt võtnud arvele Eesti hiisi enne pühapaikade arenguava käivitamist.

* Kirjutanud üle saja artikli looduslikest pühapaikadest ajakirjades Eesti Loodus, Loodusesõber, Maaleht, Õpetajate Leht jm.

* Raamat "Põlised pühapaigad: oleme hiierahvas", autor Ahto Kaasik. Toimetanud Ingrid Koppel, kujundanud Ivi Piibeleht, kaanefoto Martin Mark. Pegasus 2016.

* Algatanud tõlkimise ja toimetanud: "Looduslikud pühapaigad: juhend kaitsealade valitsejatele". Rahvusvaheline Looduskaitseliit, Maailma Kaitsealade Komisjon, Taarausuliste ja Maausuliste Maavalla Koda 2011.

* Koostanud (koos Heiki Valguga): "Looduslikud pühapaigad: väärtused ja kaitse". Kaks väljaannet: Tartu Õpetatud Eesti Selts, Maalehe Raamat 2009.
Allikas: SA Hiite Maja, Maaleht