Äntu Sinijärve lageraie põhjus selgunud

 (13)
Äntu Sinijärv
Äntu Sinijärv Foto: Ain Liiva

Murelik kodanik kurtis, et maalilise Äntu Sinijärve ümbrus on lagedaks raiutud.

"Vee läbipaistvus üle 4 meetri ja ümber järve müstiliselt mõnus loodus. Nüüd on sellest ilust järel varemed, sest ümber järve on tehtud umbes 500 meetrit korda 200 meetrit lageraiet. Järve äärde on jäetud väike puuring vaid. Välja on raiutud ka RMK lõkkekoht, WC, teadetahvel, grilliga lõkkekoht, varjualune, püstkoda, mis nüüd asuvad keset lageraiet," kirjutas lugeja.

Järelpärimine RMKsse tõi selguse. Nimelt toimus raie Äntu maastikukaitseala piiranguvööndis juba 2014. aastal ja seda suunas keskkonnaameti poolt koostatud metsakaitselise ekspertiisi ekspertarvamus, milles nõuti üraskikahjustuse leviku tõkestamiseks raie kiiret teostamist.

Ekspertarvamus selgitas, et raiele määratud metsaeraldis on sajaprotsendiliselt kahjustatud. Peamiselt oli tegemist tormikahjustusega ja osaliselt tugeva kooreüraski kahjustusega. Raieliigiks määras ekspertiis seisundist tuleneva sanitaarraie kogu kahjustatud tagavara raiumisega.

2015. aastal istutas männid. Ala on järgnevatel aastatel hooldatud ja viie aasta pärast võib alal näha juba paari meetri kõrgust männinoorendikku. Raietööde käigus säilitati tervetest puudest koosnev järveäärne riba ja raiesmikule jäeti lehtpuu tüükaid, mis pakuvad ka täna võimalusi linnustikule.