Arstid tahavad kaitset meedias avaldatud haiguslugude eest

 (3)
Näo ja lõuakirurgia keskus
Foto: Tiit Blaat

Eesti Arstide Liit leiab, et kui patsient on ajakirjanduses avalikustanud andmeid oma terviseseisundi ja talle osutatud arstiabi kohta ning esitanud süüdistusi mittekvaliteetses tervishoiuteenuse osutamises, siis peaks arstil ja tervishoiuteenuse osutajal olema õigus oma seisukohtade põhjendamiseks avalikustada haigusloo üksikasju.

Eesti Arstide Liidu president Andres Kork pöördus sotsiaalminister Taavi Rõivase poole seoses olukorraga, kus ajakirjanduses ilmub sageli artikleid, milles patsiendilt või tema omastelt saadud ühepoolse teabe põhjal süüdistatakse arste, teisi tervishoiutöötajaid ja raviasutusi diagnoosi- ja ravivigades, hoolimatuses ja halvas suhtumises patsientidesse, vahendab portaal Med24.

"Kehtiv isikuandmete kaitse seadus ei luba arstil ega tervishoiuteenuse osutajal avaldada patsiendi tervist puudutavaid haiguslooandmeid, kuid ilma neid avaldamata ei ole võimalik süüdistusi ümber lükata ega oma seisukohti põhjendada," tõi Kork välja. "Leiame, et ainult ühe poole arvamuse avaldamine olukorras, kus teisel poolel keelab faktide avaldamist seadus, ei ole eetiline. Samas ei ole meil senist praktikat arvestades kahjuks põhjust ajakirjanike eetilisusele loota."

Kork lisas: "Me ei soovi arstlikke eksimusi ja suhtlemisvigu, mida vahel tõepoolest esineb, varjata ja maha vaikida. Seadusemuudatuse eesmärk on konfliktsituatsioonide objektiivse käsitlemise võimaldamine meedias."