FOTOD: Pärnu Koidula Gümnaasium alustas õppetööd riigigümnaasiumina uuendatud hoones


Pärnu Koidula Gümnaasium alustas õppetööd riigigümnaasiumina uuendatud hoones
Pärnu Koidula Gümnaasium alustas õppetööd riigigümnaasiumina uuendatud hoonesFoto: Urmas Saard

Augusti viimasel päeval lõigati Metsa tänaval asuva Pärnu Koidula Gümnaasiumi peauksel Pärnu tähistega linti.

1979. aastal Mai elamurajoonis valminud maja on läbinud põhjaliku uuenduskuuri ja täna alustab kooliteed üle pooletuhande gümnasisti, keda asuvad õpetama ja juhendama 36 pedagoogi. Aga ruumi jätkub Eesti moodsaimas riigigümnaasiumis märksa suuremalegi hulgale gümnasistidele. Pinda on renoveeritud hoones 7837 ruutmeetrit.

Direktor Indrek Kaldo sõnul ei tunneks vilistlased oma vana koolimaja äragi. Kohe suurest uksest sisenemise järel ei jäänud märkamatuks seegi, et ka Lydia Koidula bareljeef on muutnud asukohta.

Koolihoone ümberehituste maksumuseks kujunes 6,55 miljonit eurot, millest Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond toetas 4,89 miljoniga, Haridus- ja Teadusministeeriumi kaasfinantseering oli 862 tuhat ja Pärnu linna omafinantseering 803 tuhat eurot.

Sama projekti osana ehitati ka Mai Kooli juurdeehitus ja hangiti sisustus. Projekti "Pärnu Koidula Gümnaasiumi ümberkorraldamine eraldiseisvaks gümnaasiumiks" kogumaksumuseks kujunes 8,28 miljonit eurot. Projekti toetati Euroopa Liidu perioodi 2007-2013 struktuuritoetusest vastavalt "Elukeskkonna arendamise rakenduskava" prioriteetse suuna "Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng" meetme "Gümnaasiumivõrgustiku korrastamine" tingimustele.

Projekti teostamine käivitus 2013. aasta alguses. Valdavas osas neljakorruselise 7 837 ruutmeetrise õppehoone rekonstrueerimise projekti koostas arhitektuuri- ja inseneribüroo OÜ Esplan, arhitektiks Andres Kask. Ehitustöid teostas OÜ Nordlin Ehitus.

Hoone arhitektuurne välimus säilitati üldjoontes endisel kujul ja peasissepääs jäi olemasolevasse kohta, kuid liikumisraskustega õpilastele loodi ratastooliga sisenemiseks uus pääsla kagupoolse sisehoovi soklikorrusele. Ehitatati lift, lifti fuajeed kolmandale ja neljandale korrusele ning tehnilised ruumid katustele. Maja muudeti avaramaks, juurde tekitatati suuremad hajumisalad söökla ja aula ette. Võimla rekonstrueeriti täielikult tänapäevastele nõuetele vastavaks, täiendades seda aeroobikasaali ja jõusaaliga. Erilist tähelepanu pöörati energiasäästlikkusele ja nüüdisaegse õpikeskkonna funktsionaalsusele. Õppeklasside sektsioonist leiab ringauditooriumi.

Klassides on paigaldatud interaktiivsed ultralähikuvaprojektorid, õpilaste kasutusse on antud 171 uut laua- või tahvelarvutit. Esimese õppekuu sees saabuvad keemia, füüsika ja bioloogia laborite inventarid. Loomulikult pole unustatud pika koolipäevaga tekkivat söömise vajadust. Söökla mahutab korraga 200 õpilast. Istuda ja grillida võib ka õuealal.

Õpilastel võimaldatakse valida kuue erikallaku vahel. Õppida saab matemaatika-füüsika õppesuunda. Reaalsuund võimaldab valida infotehnoloogia ja meedia-kommunikatsiooni ning multimeedia valikkursuseid. Bioloogia-keemia õppesuund on rõhuasetusega arstiteadusele. Euroopa õppesuunal on valikkursused filosoofias, usundiõpetuses, Euroopa Liidu ainetes, prantsuse ja inglise keeles. Samuti on olemas muusika õppesuund.