Head uut, 10223. aastat!

 (20)
Head uut, 10223. aastat!
Foto: Raivo Tasso

Täna on maausulistel ajastaja päev ehk uusaasta — algab 10223. ajastaeg.

Ajastaeg on maakeelne mõiste, mis tähistab aastaringi, väljendab teadlikkust aja ja elu ringkäigust ning maa ja ilma terviklikkusest. Maausulistel algab aasta esimesest päevast, mis pikem kui eelmine, seega 25. detsembril. Jõulud algavad pööripäevaga 21. detsembril ning lõpevad mõni päev pärast uut ajastaega. Eile oli seega vana-aasta-õhtu ja täna on uusaasta.
Ajaarvamise alguseks on võetud nn Billingeni katastroof. 10 000 — 11 000 aastat tagasi murdis hilisjääaegse Balti jääpaisjärve vesi endale Rootsis Billingeni mäest põhja pool väljapääsu Atlandi ookeani.
Lühikese aja jooksul alanes veetase 25–30 m ja ühtlustus maailmamere tasemega. Vee alt vabanes osa Eestimaad, kus hakkasid tekkima sood ja kasvama metsad.
Kokkuleppeliselt toimus Billingeni sündmus aastal 8213 eKr. Sündmuse aeg on Rootsis määratud viirsavi aastakihtide ehk varvide loendamise meetodil. Aja määrangut toetavad radioaktiivse süsiniku meetodil saadud andmed. Kõige värskemad andmed on läbimurde toimumise aja nihutanud 760 aastat varasemaks.
Ligikaudu samast ajast on pärit ka Eestis teadaolevalt vanim inimtegevuse jälg –kiviaja asulakoht Pullis. Asulakoht asub Pärnu jõe paremal kaldal, Sindist 2 km ülesvoolu Pulli küla lähedal.