KAART | Jääteede üle otsustab ilmataat, pikimad trassid jäävad tänavu ilmselt avamata

 (8)

Ilm on talviseks pööranud ning ilmselgelt on inimestel, kes soovivad oma ülemereteekonda kiirendada, tekkinud küsimus, kas tänavu ka mõni jäätee avada on kavas.

"Kõikidele jääteedele on läbi riigihanke töövõtjad leitud ja lepingud sõlmitud," vastab Maalehe küsimusele maanteeameti Lääne regiooni hooldevaldkonna juht Hannes Vaidla.

Ning lisab: "Oleme mitmel korral teostanud eelluuret jääolude kohta Haapsalu–Noarootsi, Laaksaare–Piirissaare ja Rohuküla– Vormsi trassil."

Teisi võimalike jääteid uuritud ei ole, kuna tekkinud jää on väga õhuke ning kohati laiub selle eeldatavl asukohal veel vaba vesi.

"Jääteede avamise kohta ei julge siiski midagi lubada – kõik oleneb ilmast. Pikemaajalist prognoosi vaadates tundub, et pikimad trassid jäävad ka sellel aastal tegemata. Lootus ei ole veel kadunud Haapsalu–Noarootsi ja Laaksaare–Piirissaare trasside osas," ütleb Vaidla.

JÄÄTEED EESTIS
Maanteeamet tellib Heltermaa–Rohuküla, Kuivastu–Virtsu, Sõru–Triigi, Rohuküla–Sviby, Lao–Kihnu, Haapsalu–Noarootsi ja Laaksaare–Piirissaare jääteede rajamise ja hooldamise selleks vastavat kompetentsi omavatelt ettevõtjatelt.

Vastavalt ettevõtjatega sõlmitud lepingutele vastutavad jääteede rajamise ja hoolduse eest ettevõtjad, kes viivad läbi uuringud, paigaldavad liikluskorralduse, organiseerivad valve, organiseerivad jäätee seisukorra info edastamise jne.

Maanteeamet teeb järelevalvet lepingutingimuste täitmise üle.

Allikas: maanteeamet