KAART | Tänasest saab üle jää Piirissaarde sõita kuni kahetonniste autodega

 (1)

Tänasest, 27. veebruarist on Laaksaare–Piirissaare jäätee avatud sõidukitele massiga kuni 2 tonni. 20. veebruaril avati jäätee kuni 0,5 tonnistele sõidukitele.

Jäätee pikkusega 8,5 km on avatud valgel ajal kella 9.00-16.00.

Jääteel on viiendal kilomeetril pragu, kuhu on ehitatud ülesõit. Teed hooldab AS Eesti Teed.

Kõik jääteele peale- ja mahaminekud tuleb registreerida politsei- ja piirivalveametis.

Vastavalt ilmastikuoludele võib ette tulla jääteede erakorralist sulgemist. Jääteede hetkeolukorda soovitab maanteeamet vaadata jääteede kaardilt, mida täiendatakse uue info korral.

Sõidukijuhtidel palutakse rangelt kinni pidada trassile paigaldatud liikluskorraldusest ja jääteel liiklemise korrast (vt kaardilt).

Jääteele sõites salvestage mobiiltelefoni jäätee alguse viidal olev valvetalituse number, et vajadusel abi kutsuda.

Seni avamata jääteedele sõita ei tohi, see on eluohtlik!