Kas ja millal peab tööandja tegema puhkusegraafiku?

 (3)
Kas ja millal peab tööandja tegema puhkusegraafiku?
Foto: Raivo Tasso

Lugeja küsib: Varem koostas tööandja meie puhkusegraafiku jaanuaris. Käes on juba veebruar, aga keegi pole meile veel mingisugust graafikut esitanud. Mis siis saab siis, kui tööandja üldse ei teegi puhkusegraafikut, kas siis jään sellel aastal puhkamata?

Vastab Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist Leonid Siniavski:

Varem, ehk enne 1. juulit 2009. a kehtinud töölepingu seadus kohustas tööandjat puhkusegraafikut koostama tõepoolest jaanuarikuu jooksul.

Kehtiva töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 69 lõike 2 kohaselt koostab tööandja puhkuste ajakava iga kalendriaasta kohta ja teeb selle töötajale teatavaks kalendriaasta esimese kvartali jooksul. Järelikult on teie tööandjal aega töötajate puhkusegraafikut koostada ja teile tutvustada kuni 31. märtsini 2013.

Juhul, kui tööandja käesoleva aasta puhkusegraafikut selleks ajaks teatavaks ei tee, on teil siiski seadusest tulenev võimalus ise otsustada, millal oma kalendriaasta puhkust kasutada.

Aluse selleks annab TLS § 69 lõige 3, millise kohaselt puhkuste ajakavasse märkimata puhkuse kasutamisest teatab töötaja tööandjale 14 kalendripäeva ette kirjalikku taasesitamist (näiteks e-kirjaga) võimaldavas vormis.