Keskkonnaagentuur alustab tööd 1. juunist


Keskkonnaagentuur alustab tööd 1. juunist
Teadlased pole rahul minister Keit Pentus-Rosimannuse kavaga ühendada EMHI koos mitme teisega suureks seireasutuseks. Foto: Sven Arbet

Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosimannus allkirjastas käskkirja, mille kohaselt alustab 1. juunil tööd Eesti Keskkonnaagentuur. Tegu on Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi ning Keskkonnateabe Keskus liitmise tulemusel moodustatava asutusega.

Keskkonnaseire korralduse parandamise ettevalmistamisega on Keskkonnaministeerium koostöös spetsialistide ja teadlastega töötanud juba üle kolme aasta. Riikliku keskkonnaseire korralduse killustatud süsteem saab nüüd korrastatud ja selgemad piirid. Sünergia, mis sellisel kombel tekib, peab aitama koondada kogu keskkonnavaldkonna korraldamiseks vajalikku ja heal tasemel alusinformatsiooni, nii riigisisesel kui ka rahvusvahelisel tasemel.

Moodustatav Keskkonnaagentuur on Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi ning Keskkonnateabe Keskuse õigusjärglane. Eesti ilmateenistus jätkab ühendatud asutuse koosseisus seniste struktuuriüksuste ja inimestega.

Keskkonnaagentuuri loomise eesmärk on riigi funktsioonide parem täitmine, koordineeritud juhtimise tagamine ning ressursside tõhusam kasutamine riikliku keskkonnaseire programmi täitmisel, keskkonnavaldkonna riigisisese ja rahvusvahelise aruandluskohustuse täitmisel, keskkonnaseisundi hinnangute ja ilmaprognooside koostamisel.

Seotud lood:

Keskkonnaseire on keskkonnaseisundi ja seda mõjutavate tegurite järjepidev jälgimine, keskkonnaseisundi hindamine ja muutuste prognoosimine. Keskkonnapoliitika kujundamise ja rakendamise eeltingimuseks on asjakohane ja usaldusväärne teave keskkonnaseisundi kohta.

Keskkonnaagentuuri juhi kohustusi hakkab täitma praegune EMHI peadirektor Jalmar Mandel.