Keskkonnakaitsja: Rail Balticu ajakavas pole tagasilöökideks ruumi jäetud


Riisipere-Haapsalu endise raudteeliini jaamakohad
Foto: Priit Simson

Teisipäeval alustati Eestit Lääne-Euroopaga ühendava raudtee Rail Balticu trassivaliku ja keskkonnamõju avalike aruteludega, kuid Nabala keskkonnakaitse ühingu juht Tanel Ots tõi välja, et raudtee rajamise ajakavas ei ole võimalike kohtuvaidluste ega viivitustega arvestatud.

Tanel Ots rääkis, et kogu Rail Balticu ajakava on nii tihe, et ühegi tagasilöögiga ei ole arvestatud,vahendab ERR Uudised. "Tegelikult ei ole arvestatud ühegi kohtuasjaga, ühegi tõsise probleemiga, mis peaks ilmnema, sest nende asjade menetlemiseks aega ette nähtud ei ole," nentis ta.

Rail Balticu maakonnaplaneeringute juhtekspert Pille Metspalu tunnistas, et paraku ei ole Eestis sellist ilusat valget ala, mis kulgeb Tallinnast Läti piirini ja kuhu midagi ette ei jää. "Paraku nii see on, et me peame leidma maksimaalselt hea variandi, aga mingi mõju kaasneb igal juhul".

Jaanuariks on teada trassivariantide võrdluste tulemused ning on koorunud välja esialgne trassieelistus, mida seejärel tutvustatakse maakonnakeskustes. Rail Balticu planeerimisprotsess kestab 2015. aasta sügiseni.