Koerte mahalaskmine läks tulistajale maksma 15 000 krooni

 (1)
Koerte mahalaskmine läks tulistajale maksma 15 000 krooni
Foto: Arvi Kriis---

Viru Ringkonnaprokuratuur lõpetas kriminaalmenetluse, mis uuris käesoleva aasta veebruaris Lääne-Virumaal Kullenga külas toimunud kahe koera mahalaskmist.

22.02.2009 jooksid Tamsalu vallas Kullenga külas kaks ketist lahtipääsenud koera lähedalasuvale põllule. Koerte omanikud järgnesid loomadele, et nad koju tagasi kutsuda. Sama põllu lähedal teel tankisid mootorsaani kaks jahimeest. Nad märkasid loomi ja oma väitel pidasid neid esialgu huntideks. Lähemale sõites saadi aga aru, et tegemist oli koertega. Uurijale kirjeldas üks jahimeestest sündmusi edasi nii, et kui koerad olid jõudnud 50 meetri kaugusele, tundus talle, et koerad ründavad teda ning ta tulistas kaasas olnud jahirelvast koerte suunas mitu lasku, kuni koerad surnult maha lebama jäid.

Koerte tapmist nägid lähedalt pealt sündmuskohale jõudnud koerte omanikud, kes püüdsid tulistamist hõikamise ja karjumisega takistada.

Vastavalt Loomakaitseseaduse § 4 lg 1 on hukkumise põhjustamine looma suhtes lubamatu tegu. Kriminaalmenetluse raames esitati 38-aastasele Mirekile kahtlustus looma suhtes lubamatu teo toimepanemises avalikus kohas ja julmal viisil (KarS § 264 lg 1 p 2 ja 3).

Prokuratuur leidis, et Mireki süü toimepandud kuriteos on tõendamist leidnud, kuid arvestades, et Mirek on varem kriminaalkorras karistamata ning tegemist ei ole raske kuriteoga (seadus näeb selle eest võimaliku karistusena ette kas rahalise karistuse või kuni 1-aastase vangistuse), lõpetas prokuratuur tema suhtes kriminaalmenetluse.

Kriminaalmenetluse lõpetamisel pani prokuratuur Mirekile tähtajalise kohustuse kanda kriminaalmenetluse kulud (koerte lahangu maksumus 1298 krooni) ja tasuda riigituludesse 15 000 krooni. Kui Mirek neid kohustusi õigeaegselt ei täida, kriminaalmenetlus uuendatakse.