Kohus keelas Paljassaares lemmikloomade varjupaigas koerte majutamise

 (1)
Kohus keelas Paljassaares lemmikloomade varjupaigas koerte majutamise
Foto: Tanel Meos

Tallinna Halduskohtu kohtunik Karin Kalmiste otsustas osaliselt rahuldada kohalike elanike esialgse õiguskaitse taotluse, millega peatus Tallinna Linnavalitsuse väljastatud 30. juuni 2016 ehitusloa nr 1612271/07385 kehtivus ajutiselt ja osas, mis näeb ette Paljassaare tee 85 kinnistule lemmikloomade varjupaiga ehitamise koerte majutamiseks.

“Kohus otsustas keelata Paljassaare tee 85 loomade varjupaigas koerte majutamise ajutiselt, so kuni Tallinna linn on teinud kindlaks koerte majutamisega kaasnevate negatiivsete mõjude puudumise seotult võimaliku müraprobleemiga ning probleemi kinnitumisel võtab tarvitusele asjakohased abinõud,” seisab kohtu määruses.

17. juunil 2016 saatsid kohalikud elanikud ja seltsingu Paljassaare Kaitseks liikmed Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuule seoses lemmikloomade varjupaiga ehitamisega avaliku kirja, millele olid alla kirjutanud Andrus Taal, Aare Harak, Heino Kinsiveer, Aleksei Vetrennikov ja Roland Gumbälis.

Avalikus kirjas tõid allakirjutanud välja eelkõige müraprobleemi. “Meie kirja mõte on öelda Teile ja avalikkusele, et Tallinna kodutute koerte varjupaiga uus asukoht aadressil Paljassaare tee 85 on selleks täiesti sobimatu ning protsess, kuidas seda on rajatud, ei vasta heale tavale – ei arvestata kohalike elanikega, kogukonnaga laiemalt ega inimestega, kes randa jalutades või sinna rattaga sõites peavad läbima haukumise müra kadalipu,” seisis Arvo Sarapuule saadetud kirjas, millele tänaseks vastust ei ole.

“Meie jaoks on kõige suurem probleem müra – kõrvulukustav alaline haukumine, mille reaalset valjust oleme tänase varjupaiga värava taga käinud testimas. See on muljetavaldavalt häiriv,” kirjutasid Seltsingu Paljassaare Kaitseks liikmed. “Meie hinnangul tuleb uus varjupaik kolida kindlasti ja kohe Paljassaare tee 85 asukohast mujale, selleks sobivasse kohta. Tallinna rannajoon selleks kindlasti ei sobi, on häiriv elanikele ja rannakülastajatele-turistidele ning ei arvesta keskkonnaga.”