Kuidas euromiljonid eestlaste ja lätlaste koostööd edendavad


Valga raudteejaam
Valga raudteejaamas peatuvad nii Eesti kui ka Läti reisirongid.Foto: Anni Õnneleid

Eesti-Läti koostööprogrammi jooksul on kahele poole piiri vahemikus 2014-2020 välja jagatud ligi 36 miljonit eurot peamiselt Euroopa Liidu raha, et piiriäärsete regioonide jätkusuutlikku arengut toetada.

Praegu on ettevalmistamisel uus piirialade kootööd tõhustav programm, mille tarbeks uuris Interreg Euroopa projekt EPICAH, millised on Eesti ja Läti piiriomavalitsuste peamised koostöövajadused ja ideed.

Täpsemalt uuriti, millistel teemadel sooviksid piiriäärsete valdade aktiivsed elanikud väikeprojekte ellu viia. Selle all peetakse silmas kuni 50 000 eurot maksvaid projekte, mille fookus oleks eestlaste ja lätlaste ühistegevustel.

Kohalike omavalitsuste abiga prooviti küsimustikuga jõuda aktiivsete kohalike inimesteni – just nendeni, kes võiksid olla Eesti-Läti väikeprojektide ideegeneraatorid ja elluviijad. Kokku saadi Eestist ja Lätist 75 vastust, sealjuures 14 Eesti ja Läti piiriäärsest vallast õnnestus vastuseid saada koguni kolmeteistkümnest.

Kõige populaarsemaks teemaks osutus kultuurikoostöö, millele järgnesid turism, ettevõtlus ja noorsootöö. Loodame, et Eesti-Läti programm 2021-2027 toetab ka Eesti-Läti väikeprojekte, mis aitaksid tugevdada just piiri vahetus läheduses elavate kogukondade koostööd. Loe programmi kohta lähemalt siit!

Kaksiklinn peab pidu

Seotud lood:

Sel nädalal on Valga piiriülese koostöö lainel. Kaksiklinnade festivali ajal 6. juunil Valgas toimuval rahvusvahelisel seminaril räägitakse Euroopa piiriregioonide eripärast ning arutatakse uute regionaalarengu programmide meetmete üle.

Seminari avavad 433. sünnipäeva tähistava kaksiklinna Valga-Valka linnapead Margus Lepik ja Vents Armands Krauklis. Samuti tutvustab linnaarhitekt kaksiklinna planeerimise eripärasid. Edukaid projekte esitlevad mitmed loodus- ja kulutuuripärandi teemaga tegelevad Eesti-Läti koostööprojektide eestvedajad, näiteks “UNESCO turism”, “Liivimaa maitsed”, “Ranniku matkarada” ja teised.

Seminaril osalevad ka Interreg Euroopa EPICAH projekti partnerid seitsmelt Euroopa piirialalt Kreekast Portugalini ja Hispaaniast Tšehhi ja Eestini.

Valga seminar ja sellele järgnev õppevisiit toimub Interreg Euroopa projekti EPICAH raames. EPICAH projekti eesmärgiks on edendada loodus- ja kultuuripärandi kaitset Euroopa piirialadel vahetades projekti üheksa partneri kogemusi ja häid tavasid ning parandades piiriülese koostöö programmide tõhusust. Projekti Eesti-poolne partner on MTÜ Peipsi Koostöö Keskus.

Vaata siit ka 6. - 11. juunini kestva Valga-Valka kaksiklinnade festivali kava!