Külaliikumise küsitlus: postkontorite sulgemine vähendaks postiteenuste kättesaadavust kodukohas

 (2)
Külaliikumise küsitlus: postkontorite sulgemine vähendaks postiteenuste kättesaadavust kodukohas
Postibussi teenus suurt kasutust ei leidnud.Foto: Raivo Tasso

Eesti Külaliikumine Kodukant viis sel nädalal liikmete seas läbi küsitluse postkontorite võimaliku sulgemise teemal. Postiteenuseid pidas oma kodukohas kättesaadavaks 68,1% vastajaist.

“Valdava enamiku vastajate meelest tooks postkontorite sulgemine kaasa ennekõike postiteenuste kättesaadavuse vähenemise nende kodukohas. Sel arvamusel oli 80,4% vastajaist,” vahendas Eesti Külaliikumise Kodukant juhatuse liige Krista Habakukk.

“Vastajad pakkusid postkontoritele ka alternatiive: postipunktid või postiteenustega seotud kauba müük kohalikes kauplustes, postipunkt raamatukogus, mitmed vastajad nägid alternatiivina ka pakiautomaate,” vahendas Habakukk. “Rõhutati ka kojukande olulisust, postiljoniga suhtlemist ja pakuti välja, et postiljon võiks ka kirju ning pakke kaasa võtta. Üks vastaja pakkus ka välja, et külade vahel võiks käima panna postibussi - see sõidaks kindlal ajal nädalas läbi küla ja inimesed saavad selle abiga oma asjad aetud, peavad lihtsalt selle kindla kuupäevaga arvestama.”

Habakuke sõnul on kõige olulisem, et inimesed ei jääks muutuste tuules olulise teenuseta. "Postkontori või postipunkti asukohast olulisem on see, et vajalikud teenused oleksid inimesele tema kodukohas kättesaadavad," rõhutas ta.

Küsitlusele vastas 170 inimest küladest üle Eesti. 40,2% vastanuist peab kodukohas leppima postkontoriga, mis on kaugemal kui 10 kilomeetrit, 45,6% vastanuist saab käia postkontoris kuni 10 kilomeetri kaugusel.

Postibussi asemel tuleb kirjakandja koju
Mattias Kaiv, Omniva meediasuhete juht

Postibussi lahendust pakkusime ligi 5 aastat tagasi. Kogemus näitas, et see ei ole kliendi jaoks paindlik alternatiiv postiasutuse asemel. Kliendil on keeruline ühildada oma liikumisgraafik postibussi peatumise aja ja/või kohaga. Seetõttu oli ka postibussis teenuste kasutamine väga madal.

Selleks, et pakkuda inimestele teenuseid paindlikumalt, saigi postibussi edasiarenduseks tänane lahendus - kirjakandja koju kutsumine. See võimaldab erinevalt bussist tarbida postiteenuseid siis, kui neid vaja on ning kaob vajadus liikuda bussi peatumiskohta kindlal päeval ja kindlal kellaajal. Postiteenus tuleb hoopis inimese juurde koju, tasuta, just siis, kui tal selle järgi vajadus on.

Muidugi võib postibussi otstarbekuse taaskord üle vaadata, sest kõikvõimalikud ideed kaasaegse postiteenuse osas on lauale pakkumiseks teretulnud.