Kunagise põllutööministri Tõnis Kindi 120. sünniaastapäeva puhul anti välja postmark


Kunagise põllutööministri Tõnis Kindi 120. sünniaastapäeva puhul anti välja postmark
Toomas Volmer

Tõnis Kindi 120. sünniaastapäeval esitleti maaeluministeeriumis talle pühendatud postmarki, mis on osa Riigikantselei ja Eesti Posti koostöös välja antavast postmargiseeriast „Eesti Vabariigi riigipead 1918-2018“.

Tõnis Kint oli Eesti Vabariigi eksiilvalitsuse peaminister presidendi ülesannetes 23. detsembrist 1970 kuni 1. märtsini 1990. Aastatel 1953–1963 oli ta põllutööminister ja sõjaministri kohusetäitja ning 1963–1970 peaministri asetäitja.

Tõnis Kindi eluloost ülevaate andnud Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli mesindusõpetaja Marje Riisi sõnul seondub Tõnis Kindi nimega eelkõige tema poliitiline tegevus – panus Eesti riigi loomisel, ülesehitamisel ja järjepidevuse hoidmisel eksiilis. „Tõnis Kindi elulooga lähemalt tutvudes näeme, et maaelul ja põllumajandusel on olnud lahutamatu osa nii tema lapsepõlves, omandatud hariduses kui ka poliitilises tegevuses,“ ütles Riis. „Tema tegevus Paasioja kodutalu ülesehitamisel ja arendamisel läbi kõigi traditsiooniliste põllumajandusharude, aga ka mesinduse arendamise, on pannud aluse järjepidevale põllumajandustegevusele kogu piirkonnas ja laiemalt mesinduse kui põllumajandusharu arengule kogu Eestis.“

Tõnis Kint sündis 17. augustil 1896 Paasioja talus Taevere (praegu Suure-Jaani) vallas Viljandimaal. 1916. aastal lõpetas ta Tartu Reaalkooli ning 1928. aastal Tartu Ülikooli põllumajandusteaduskonna.
1916. aastal mobiliseeriti Kint Vene armeesse. Ta lõpetas 1917. aastal Tsaritsõni sõjakooli, teenis 1917–1918 Moskvas ja Peterburis ning oli Ukrainas rindel, 1918. aasta algusest Viljandis moodustatud 2. Eesti jalaväepolgus. 1918–1920 osales Tõnis Kint Vabadussõjas, teenis laiarööpmelisel soomusrongil nr 2, oli selle kuulipildujate komando ülem ning sõja lõpul rongiülema kohusetäitja ja leitnant.

Aastatel 1925–1932 oli Kint Põllumajandusliku Raamatupidamise Talituse abijuhataja ja juhataja, 1932–1938 Põllutöökoja abi- ja tegevdirektor ning 1938–1940 direktor.

Aastatel 1938–1940 oli Tõnis Kint Riigivolikogu liige ning põllumajanduskomisjoni esimees, 1940. aastal kandideeris ta \"Eesti Töötava Rahva Liidu\" ühe vastaskandidaadina Riigivolikogu valimistel, tema kandidatuur kustutati koos teiste vastaskandidaatidega. 1940–1941 elas Kint isatalus Paasiojal. Saksa okupatsiooni ajal oli ta lühikest aega Eesti Omavalitsuse turukorraldusvalitsuse juht, kuid vallandati lahkhelide pärast okupatsioonivõimudega, seejärel elas ta jälle isatalus ja töötas Eesti Tarbijate Keskuses.

1944. aastal pääses Kint Rootsi, 1945–1949 oli ta Uppsala Põllumajandusülikooli (Ultunas) arhiiviassistent, 1949–1951 agronoom Stockholmi läänis, 1951–1975 Rootsi Põllumajandusliidu (Landbrukarnas Riksförbund) ja selle käitisbüroo ning uurimisinstituudi teaduslik kaastööline Stockholmis, 1957 ajalehe \"Teataja\" peatoimetaja. 1975. aastal läks Tõnis Kint pensionile.

Tõnis Kint suri 5. jaanuaril 1991 Örnsköldsvikis Rootsis ja oli maetud Stockholmi Metsakalmistule. 2013. aastal maeti ta koos abikaasa Magda Kindiga ümber Tallinna Metsakalmistule.

Tõnis Kindile pühendatud postmark on seeria „Eesti Vabariigi riigipead 1918-2018“ raames kuueteistkümnes