Lapsesõbralik Kiili vald võib muutuda uue seadusega maksujõuetuks?


Lapsesõbralik Kiili vald võib muutuda uue seadusega maksujõuetuks?
Vasakult Kalev Kallo (Keskerakond), Kajar Lember (Rahvaliit), Hanno Pevkur (Reformierakond), Rein Järvelill (Rahandusministeerium), Sulev Valner (Maaleht), Andres Sepp (Raasiku vallavanem) ja Vambo Kaal (Kiili vallavanem).Foto: Sven Arbet

Täna sai Kiili vald kätte aunimetuse “Eesti lapsesõbralikum omavalitsus”. Autasu käis üle andmas rahvastikuminister Urve Palo.

Järgnenud debatil Riigikogu esindajatega aga väljendas Kiili vallavanem Vambo Kaal tõsist muret, et kui võetakse vastu praegu rahandusministeeriumi poolt eelnõuna kooskõlastamisele saadetud Kohaliku omavalitsusüksuse finantsjuhtimise seadus, hakkab valla laenukoormus ületama seaduses lubatu.

Kas see tähendab valla maksejõuetuks kuulutamist, küsis ta? Igal juhul kaotavad Kiili ja teised temaga sarnases olukorras olevad vallad võime võtta edaspidi täiendavat laenu näiteks uue lasteaia või kooli ehitamiseks.
"Kuidas riik plaanib seaduses nõutud lasteaiakohad kõigile seda vajavatele lastele ehitada, kui sageli ainus reaalne tee ehituseks on laenu võtmine, aga laenu võtta ka ei lubata?", küsis Kaal.

Debatil rahandusministeeriumi esindanud Rein Järvelill möönis vallavanema küsimuse põhjendatust, aga rõhutas teiselt poolt riigi kõigi eelarveliste kohustuste raamides hoidmise tähtsust. Kui kõik enam kui kakssada Eesti omavalitsust hakkavad laenama nagu Kiili vald, mille uus lasteaed läks maksma üle 50 miljoni krooni, siis on see riigile suur probleem, väitis ta.

Ka teised osalenud Riigikogu liikmed Hanno Pevkur (Reformierakond) ja Kalev Kallo (Keskerakond) ning Rahvaliidu peasekretär Kajar Lember tõdesid probleemi olemasolu ja lubasid seaduse arutamise käigus otsida tasakaalu eri huvide ja murede vahel.