Maaleht on Eesti suurim nädalaleht


Maaleht on Eesti  suurim nädalaleht
Foto: Raivo Tasso

Eesti Ajalehtede Liidu (EALL) andmeil on Maaleht suurima tiraažiga nädalaleht ja Postimehe ja SL Õhtulehe järel kolmas ajaleht Eestis.

Nädalalehtedest oli mais jätkuvalt suurima tiraažiga Maaleht 42 800 eksemplariga. Eesti Ekspressi tiraaž oli mais 40 200 eksemplari.

Päevalehtedest on suurima tiraažiga Postimees, 62 900 eksemplariga, kellele järgneva SL Õhtulehe tiraaž kahanes aprilliga võrreldes 4200 eksemplari võrra.

Eesti Päevalehe tiraaž kasvas 2900 ja venekeelse Postimehe tiraaž kahanes 900 eksemplari võrra vastavalt 39 600 ja 14 400 eksemplarini.

EALL-i liikmeslehtede keskmised ühekordsed tiraažid mais olid trükikodade andmetel järgmised:

Päevalehed

Postimees 62 900
SL Õhtuleht 59 400
Eesti Päevaleht 39 600
Äripäev 23 000


Nädalalehed

Maaleht 42 800
Eesti Ekspress 40 200

Sirp 4900
Õpetajate Leht 3600
Terviseleht 3600
Eesti Kirik 2100

Maakonnalehed (ilmuvad üks kuni viis korda nädalas)

Pärnu Postimees 16 500
Narva 4900
Sakala 11 000
Virumaa Teataja 8300
Meie Maa 7400
Põhjarannik/
Severnoje Poberezhje 7900
Järva Teataja 5900
Võrumaa Teataja 5500
Harju Ekspress 5000
Lääne Elu 4400
Oma Saar 2800
Valgamaalane 3500
Koit 3500
Nädaline 3600
Vooremaa 3200
Hiiu Leht 2900
Vali Uudised 2000
Sõnumitooja 1900
Elva Postipoiss 1700