Marek Strandberg: puidukasutus vajab uuenduslikku lähenemist

 (1)
Marek Strandberg: puidukasutus vajab uuenduslikku lähenemist
Marek Strandberg tänasel puiduenergeetika seminaril ettekannet tegemas.Regina Hansen

Ajakirja Inseneeria toimetaja keskkonnavaldkonna asjatundja ja visionäär Marek Strandberg on seda meelt, et Maa kliima olukord vajab sekkumist, iseasi, kas meie n-ö iseenese tarkusest tehtud otsused õnnestuvad või mitte.

Puiduenergeetika-teemalisel seminaril nentis Strandberg, et Eesti biomassil põhinev energeetika on Eestis paraku ummikusse jooksnud või kohe jooksmas. Ta leiab, et selle põhjuseks on ühest küljest asjaolu, et kogukonna huvides toimiv majandus seda suuremat ei soosi. Ehk siis pole tingimusi, et kogukondlikud organisatsioonid saaksid selle mängus motiveeritult osaleda.
„Üks lokaalne komistuskivi sel teel on, et vastavalt kehtivale elektrituru seadusele saab avatud elektriturul osaleda vaid äriühing, kogukondlik ühendus seda teha ei saa ja näib, et kellegi pole kavaski seda olukorda muuta,” tõdeb ta. „Globaalne komistuskivi on see, et meile hoomamatutel põhjustel on nafta hinnast saanud sõjaline hoob. Samas on nafta hind siin maailmas üldse üks ebastabiilsemaid asju üldse.”
Strandberg märgib, et puidu põletamine pole oma olemuselt kõigi muude tänapäevaste puidukasutuse võimaluste kõrval kuigi mõttekas tegevus. Näiteks puidu lihtsalt ehitusmaterjalina kasutamise kõrval, sellest edasi minnes puidu kui kõrgtehnoloogilise ehitusmaterjali kõrval või veelgi edasi minnes – puidust nanotselluloosi saamise ja selle laialdaste kasutamisvõimaluste kõrval. Märksõnadeks on tema hinnangul jätkusuutlik innovatsioon ja oskus näha tervikpilti ka puidukasutuses.
„Meil on komme jõuda väga kiiresti ummikusse maksumaksja raha kulutamist uuenduslike lahenduste juurutamisel,” nendib Strandberg. „Peame looma ühistulise tootmise võimalikkuse, siis oleks Eestis tulevikku ka puidu n-ö mikrotasandil energeetikas kasutamiseks.”
Strandberg julgustab metsaomanikke nõudma valitsuselt, et otsustajad kirjutaks seadusse klausli, mis lubaks elektrienergiat toota ka ühistulistel organisatsioonidel. Teiseks tasub tema sõnul pingutada selle nimel, et puidukasutuses võtta kasutusele uuenduslikke tehnoloogiaid.
"Selleks, et mets muutuks majanduse nutikaks osaks, tuleb see muuta uuendusmeelse majanduse osaks, tuleb kasutusele võtta uuenduslikke lahendusi puidukasutuses. Ja toimida majanduslikult tõhusalt."