Neli Lõuna-Eesti päästekomandot jätkavad vabatahtlike seltsidena


Neli Lõuna-Eesti päästekomandot jätkavad vabatahtlike seltsidena
Foto: Sven Arbet

1. veebruarist asendatakse kolme Viljandimaa ja ühe Valgamaa riikliku päästekomando väljasõiduvalmidus vabatahtluse alusel toimiva valmidusega. Päästeteenuse osutamine jätkub abikomandode baasil koos lähimate riiklike komandodega.

Viljandimaal korraldatakse ümber Kõpu, Mõisaküla ja Karksi-Nuia päästekomandode ning Valgamaal Karula päästekomando tegevus. Kõigi nelja riikliku komando asemel hakkavad tegutsema kohalikud vabatahtlikud seltsid, kellele Lõuna-Eesti Päästekeskus annab kasutada seni komandode käsutuses olnud tehnika, samuti võimaldatakse tasuta abipäästja koolitus ja väljaõpe.

„Riiklike komandode tegevuse ümberkorralduse eesmärgiks on eelkõige tõsta päästeteenuse kättesaadavust ressursside ümberpaigutamisega. Inimestel ei maksa muretseda, ümberkorraldus ei too endaga kaasa päästeteenuse kadumist nimetatud piirkondadest. Koostöös kohalike omavalitsustega on tehtud suur töö, et käivitada vabatahtlike seltside tegevus ja päästeteenuse osutamine jätkub abikomandode baasil," sõnas Lõuna-Eesti Päästekeskuse päästetöödeteenistuse juht Mart Haljaste.

„Lisaks panustame päästealasesse ennetustöösse, et tõsta inimeste teadlikkust tuleohutusest - eelkõige kuidas ennetada tuleõnnetusi ja kuidas käituda, kui tuleõnnetus peaks juhtuma," lisas Haljaste.

Päästekomandode asukohad ja väljasõidupiirkonnad on välja töötatud põhimõtetel, kui suur on piirkonna elanike arv ja tihedus, milline on liiklustihedus ning piirkonna riskid. Sündmuskohale sõidavad alati lähima komando päästjad.