Neljast Harjumaa omavalitsusest moodustuv Saue vald saab ühise uue vallamaja

 (4)
RAUDTEE 17
Foto: TERJE LEPP

Saue Linnavalitsus koostöös Eesti Arhitektide Liiduga kuulutas välja avatud arhitektuurivõistluse Saue vallamaja uue hoone kavandamiseks asukohaga Saue linn, Kütise tn 8. Eskiisi alusel valmib nelja omavalitsuse (Kernu vald, Nissi vald, Saue linn ja Saue vald) ühinemisel moodustuva Saue vallavalitsuse hoone ehitusprojekt. Võistluse tulemused selguvad mai keskpaigaks.

31. märtsil 2016 otsustasid Kernu valla, Nissi valla, Saue linna ja Saue valla volikogud kiita heaks ühinemislepingu. Peale omavalitsuste ühinemist oktoobris 2017 a. hakkab uue Saue valla inimesi teenindama ja vallaelu korraldama üks ühine ametiasutus. Uue vallamaja valmimist loodetakse aasta 2018 lõpul või 2019 esimesel poolel.

„Kuna tegemist on nelja omavalitsuse poolt piisavalt hästi finantseeritud arhitektuurikonkursiga, siis paneme sellele suuri lootusi. Uuest vallamajast peab saama tuleviku visioon nii linna kui valla keskuse arenguks, valla elanikele teenuste mugavamaks kätte saamiseks ning kindlasti ka vallavalitsuse töötajatele stimuleerivaks töökeskkonnaks,“ sõnas Saue linnapea Harry Pajundi.

Kavandatav Saue vallamaja hoone peab tekitama sümboolse keskpunkti sidusale linnaruumile alates Saue raudteejaamast kuni Pärnasalu tänavani. Vallamaja ja selle ümbruse arhitektuuriline lahendus peaks mõjuma atraktiivse ja avatud linnaruumilise lahendusena. Arhitektuurivõistluse eesmärgiks on pakkuda Saue valla elanikele ja töötajatele parimat, kaasaegset ja loovat töökeskkonda, mistõttu oodatakse konkursitöös nägemusi tänapäevase töökeskkonna ja teeninduskeskkonna loomisel.

Keskusehoone tuleb kavandada detailplaneeringuga lubatud ehitusalasse, maksimaalne ehitusalune pind on 2500m², hoone netopind on ca 1600m² ning sellel on maksimaalselt kolm korrust. Võistlustingimused saab alla laadida riigihangete registrist viitenumbriga 182057.