OTSEÜLEKANNE RIIGIKOGUST | Teadlaste sõnul vajavad omavalitsused arendamiseks strateegiat

 (1)
Eesti Vabariigi eelarve kolmas lugemine Riigikogus
Vaade Riigikogu istungitesaali.Foto: Priit Simson

Riigikogu maaelukomisjoni tänasel avalikul istungil on keskne kõneaine „Mida teha Eesti kohaliku omavalitsuse arendamiseks?“. Arutelu aluseks on teadlaste vaade kohaliku omavalitsuse ja regionaalarengule.

Veebiülekannet Riigikogu konverentsisaalis toimuvast avalikust istungist saad 28. jaanuaril alates kella 11 vaadata SIIT.

Maaelukomisjoni esimehe Aivar Koka sõnul on teema käsitlus jätkuks mullu Riigikogu täiskogu istungil toimunud olulise tähtsusega riikliku küsimuse „Elu võimalikkusest maal“ arutelule, kus rõhutati ettevõtluse ja riikliku toetuse tähtsust maaelu arengule ja mitmekesistamisele.

„Maaelu arendamine vajab süsteemset riiklikku toetust ja tähelepanu, mis on seotud tööhõive, haridussüsteemi, logistika, avalike teenuste, maaelu ja maaettevõtluse investeerimis- ja käibelaenude kättesaadavuse ja sotsiaalsete vajaduste parema rahuldamisega,“ ütles Kokk.

Ta lisas, et tuleb läbi mõelda ja astuda kiiremas korras samme selleks, et luua maapiirkonnas elavatele inimestele ühtlaselt hea töö- ja elukeskkond. Kokk ütles, et tänane arutelu tugineb maaelukomisjoni tellitud uuringu tulemustele.

Uuringust „Peamised väljakutsed ja poliitikasoovitused kohaliku omavalitsuse ja regionaaltasandi arengus“ teeb koos teiste töögrupi liikmetega ülevaate Tallinna Ülikooli ühiskonnateaduste instituudi valitsemiskorralduse lektor Sulev Lääne.

Seotud lood:

Uuring kinnitab veelkord, et on vaja tegutseda aktiivsemalt maamajanduse ja maapiirkonna elukeskkonna mitmekesistamisel, et põllumajanduse kõrval pakkuda ka alternatiivseid tööhõive võimalusi, mis tuginevad kohalikule ressursile ja potentsiaalile.

„Kohaliku omavalitsuse poliitika kujundamise protsessis peavad osalema tingimata riigi ning kohaliku omavalitsuse ja nende liitude ning teadlaste esindajad, samuti partnerina kodanikuühiskonna ja ettevõtjate organisatsioonid. Tähtis on ettevõtjate roll,“ selgitas Lääne. Ta lisas, et kohalike omavalitsuste arendamine peab käima käsikäes info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate, virtuaalmaailma ja e-teenuste arengute ning innovatsiooniga.

Komisjoni istungil osalevad Riigikogu esimees Eiki Nestor, aseesimehed Enn Eesmaa ja Kalle Laanet, riigihalduse minister Janek Mäggi, Eesti Maaülikooli rektor Mait Klaassen, Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land, Eesti Linnade ja Valdade Liidu, maakondlike omavalitsusliitude ja omavalitsuste esindajad ning uuringu läbiviinud teadlased.

TEADLASED RIIGIKOGUS
Seni on valdavalt esiplaanil olnud Eesti omavalitsuste jooksvad teemad, strateegilise arengu küsimused aga jäänud tagaplaanile.

„Ainuüksi koalitsioonilepe aga ei taga jätkusuutlikku arengut,“ nendib Tallinna Ülikoooli teadlane ja MTÜ Polis asepresident Sulev Lääne. „Vaja oleks koostada kohalike omavalitsuste arengu alused, mida arutaks nii valitsus kui ka Riigikogu. Selle tulemusena saaks vastu võtta omavalitsuste arengu strateegia vähemalt kümneks aastaks.“

Ülikooli avaliku poliitika professor Georg Sootla kõneleb maaelukomisjoni avatud istungil riigi ja kohaliku omavalitsuse suhetest, avaliku halduse lektori Kersten Kattai teema on kohaliku omavalitsuse reformi eesmärgid ja nende täitmine.

Tallinna Ülikooli rektor Tiit Land soovib aga Riigikogus veelkord rõhutada teaduspõhise lähenemise vajadust. „Ilma selleta ei ole jätkusuutlik ning efektiivselt toimiv avalik haldus võimalik“ lausus ta.