Paldiski elanikud hääletasid suurvallaks ühinemise vastu


PALDISKI   LINN
PALDISKI LINN FOTO: Marko Mumm

27. ja 28. mail toimus Paldiski elanike küsitlus, kus anti seisukoht valitsuse ettepanekule Paldiski ühendamiseks Lääne-Harju vallaga. Küsitluse korraldas Harju maavanem, kuna Paldiski linn ise seda küsitlust tähtaegselt läbi ei viinud.

Paldiski ja Keila linna ning Keila, Padise ja Vasalemma valla ühendamist Lääne-Harju vallaks toetas 41 Paldiski elanikku ja vastu oli 162. Küsitlusel osalemise õigus oli 3218 vähemalt 16-aastasel Paldiski elanikul, kellest küsitlusel osales 6,3% nimekirja kantutest.

Harju maavanem Ülle Rajasalu kinnitas täna küsitlustulemused. "Tänan kõiki paldisklasi, kes tulid arvamust avaldama. Esitan nõuandvat rolli omavad küsitlustulemused Rahandusministeeriumile, et need saaksid haldusreformi alases analüüsis ja argumentatsioonis oma rolli täita," ütles Rajasalu.

Paldiski elanikele oli see poole aasta jooksul kolmas võimalus küsitlusel osaleda. Eelmise aasta novembris andis ettepanekule ühineda vabatahtlikult Keila valla, Vasalemma valla, Padise valla ja Nõva vallaga poolthääle 70 Paldiski elanikku, vastuhääletajaid oli 243. Mai alguses Paldiski linna ja Padise valla ühinemise küsitluses korraldatud küsitluses toetas ühinemisettepanekut 54 elanikku 110 osalenust.

Kõik haldusreformi seaduse alusel sundühinemise ettepaneku saanud omavalitsused pidid 15. maiks korraldama elanike arvamuse väljaselgitamise. Kui omavalitsus seda kohustust ei täitnud, tuli küsitlus korraldada asukohajärgsel maavanemal.