Parimate Euroopa-teadmistega Põlva koolinoored Brüsselis: meie ettekandeid tõlgiti sama põhjalikult nagu tipp-poliitikute sõnavõtte

 (4)
Parimate Euroopa-teadmistega Põlva koolinoored Brüsselis: meie ettekandeid tõlgiti sama põhjalikult nagu tipp-poliitikute sõnavõtte
Noorte ettekandes oli tähtis koht ka jäälinnul. Suur oli üllatus, kui jäälind iseloomustas Euroopa Parlamendis ka Eestit kui eesistujamaad. Vasakult – Katrin Piirimaa, Marimal Tilk ja Hele-Mai Krõšin.Foto: Anne-Mari Alver

Eelmisel õppeaastal võtsid Põlva Gümnaasiumi noored osa Euroopa Liidu Regioonide Komitee Euroopa Alliansi keskkoolide võistlusest. Kaks parimat – Marimal Tilk Põlvast ning Katrin Piirimaa Tilsist said preemiaks reisi Brüsselisse.

12.-13. juulil toimis Brüsselis EL Regioonide Komitee täiskogu istung, mille üheks osaks oli ka Euroopa Liidu teemalise keskkoolide võistluse parimate osalejate tunnustamine. Eestist osalesid üritusel siinsed võitjad – Põlva Gümnaasiumi õpilased Marimal Tilk ja Katrin Piirimaa ning sama kooli inglise keele õpetaja Hele-Mai Krõšin.

Kaheteistkümnendat korda korraldatud konkurss toimus Eestis, Iirimaal, Leedus, Poolas, Rumeenias, Šotimaal ja Slovakkias ning sellel osalesid 14–18aastased õpilased. Konkursi esimene voor oli valikvastustega test, millega hinnati õpilaste teadmisi Euroopa Liidust ja ELi institutsioonidest, teises voorus tuli kirjutada essee, mis käsitles noorte rolli ELi tuleviku edus.

Marimal Tilk, kes sai kevadel gümnaasiumi lõputunnistuse, meenutab, et kirjutas essee noorte kaasamise teemal ning esseed kirjutades üllatas teda avastus, et Euroopas on mitmeid organisatsioone, mille kaudu noored oma häält saavad kuuldavaks teha.

Euroopa Parlamendis kohtusid seitsmest Euroopa riigist tulnud keskkoolide võistluse võitjad Regioonide Komitee juhtkonnaga. Foto: Anne-Mari Alver
Seotud lood:

„Tegin essee kirjutamiseks päris palju eeltööd ning uurisin noorte tegevuse ja võimaluste kohta erinevates riikides. Tuleb tunnistada, et see oli väga huvitav töö,” jutustab ta.

Katrin Piirimaa, kes õpib Põlva Gümnaasiumi 10. klassis, on vanema kooliõega nõus: „Euroopas on palju programme noortele ning võimalusi oma seisukohtade avaldamiseks. Vahet pole, oled sa suurlinnast või Euroopa mõistes väikesest vallast.“

Kõik preemiareisil osalejad tegid ettekande oma koduriigist, kodukohast ja oma koolist, mille nad EL Regioonide Komitee töösaalis ette kandsid.

Ürituse tase oli muljetavaldav: seitsme kohal olnud riigi noorte ettekandeid tõlgiti sama põhjalikult nagu tipp-poliitikute sõnavõtte. Iga riigi noorte sõnumit vahendas neljast tõlgist koosnev töömeeskond.

Marimal Tilk ja Katrin Piirimaa olid ette valmistanud huvitava ettekande Eestist, Põlvamaast ja oma koolist. Kuulaja sai teada imelistest looduskogemustest, mis ootavad Meenikunno rabas ja Taevaskojas. Viimases on mõlemad neiud ka suvevaheajal tööl ning innustasid kõiki kuulajaid võimalusel endile sinna külla tulema.

Eesti noori vastu võtnud Euroopa Alliansi üks juhte Uno Silberg julgustas Marimali ja Katrinit valitud kurssi hoidma ning võimalikult palju teiste noortega suhtlema ning märkis, et sellistel võistlusel osalemisel on mitu olulist ideed. Esmalt loomulikult oma teadmiste proovile panek, kuid samavõrd oluline on ka suhtlus teiste noortega, uute sõprade leidmine üle Euroopa.
„Noortel on hea keeleoskus ning avatud maailmavaade. Sellised kohtumised on hea võimalus nii sõpruskoolide leidmiseks kui ka isiklike võrgustike loomiseks,” arutles Uno Silberg.