Pärnu gümnasistid saavad hakata end harima tervishoiu alal


Ohutuspakett-20
Foto: Ilmar Saabas

Tallinna Tervishoiu Kõrgkool sõlmib täna, Pärnu Hansagümnaasiumiga koostöölepingu, mille raames hakkab toimuma kutsealane eelkoolitus gümnaasiumis tervishoiu õppesuunal.

Kolme õppeaasta jooksul õpetavad kõrgkooli õppejõud õpilastele valikkursuste kaudu esmaabi ja hooldust, inimese elukulgu ja pereplaneerimist, koduapteeki, optomeetriat ja palju muud tervishoiuga seonduvat. Kutsealane eelkoolitus valikursuste kaudu on kutsesuunitluse eesmärgil toimuv väikesemahuline kutse- või erialade tutvustus gümnaasiumis. Üks valikkursus vastab 35 õppetunnile.

Pärnu Hansagümnaasiumi direktori Silja Kikerpilli sõnul on õpilaste huvi ja ootus tervishoiualase õppe vastu väga suur, mitmed õpilased on gümnaasiumi valiku tegemisel lähtunud just võimalusest õppida tervishoiu suunal.

Koostöölepingu allkirjastavad Tallinna Tervishoiu Kõrgkool rektor Ülle Ernits ning Pärnu Hansagümnaasiumi direktor Silja Kikerpill pidulikul tseremoonial täna Pärnu Hansagümnaasiumis (Kooli 13) kell 11.00.

Ka teiste gümnaasiumite huvi tervishoiualaste valikkursuste vastu on viimasel ajal väga suur. Jaanuaris sõlmis Tallinna Tervishoiu Kõrgkool analoogse lepingu Ahtme Gümnaasiumiga ning uuest õppeaastast plaanitakse koostöö alustamist ka Tallinna gümnaasiumitega.